25.4.17

ΕΙΔΕΣ Η ΔΕΗ !!! 2.538 οκτάμηνες συμβάσεις στο υπουργείο Πολιτισμού

 ΔΙΟΡΙΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ !!!
 
Οι θέσεις κατανέμονται σε 17 ειδικότητες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων

Την πρόσληψη 2.538 εποχικά εργαζομένων δρομολογεί το υπουργείο Πολιτισμού για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
Ειδικότερα, μόλις πριν από λίγες ημέρες, «ανέβηκε» στο πρόγραμμα «Διαύγεια» η τελική έγκριση με την υπογραφή της αρμόδιας υπουργού, Λυδίας Κονιόρδου, για την κάλυψη 2.338 θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών με τη χρηματοδότηση της ΔΕΗ. Παρά τον σάλο που έχει ξεσπάσει σχετικά με τα οικονομικά της Επιχείρησης, πρόκειται για μία πάγια τακτική της η οποία αφορά περιοχές με εγκαταστάσεις της, όπως λιγνιτωρυχεία, τα οποία διαθέτουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 
Οι θέσεις κατανέμονται σε 17 ειδικότητες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ωστόσο οι πολυπληθέστερες από αυτές αφορούν αποφοίτους Υποχρεωτικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις εξής:
• ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών, 1.440 θέσεις
• ΠΕ Αρχαιολόγων, 319 θέσεις. Και
• ΥΕ Εργατών, 350 θέσεις.

Πενήντα προσλήψεις αφορούν Εργατοτεχνίτες κατηγορίας ΔΕ, 49 Σχεδιαστές ΔΕ, και 46 προσλήψεις Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης κατηγορίας ΤΕ. Στην ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών Δομικών Εργων κατανέμονται 17 θέσεις, στη ΔΕ Φυλάκων Εργοταξίου δώδεκα θέσεις, στην ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έντεκα και στην ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών εννέα θέσεις. Επίσης, θα προσληφθούν έξι Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ, έξι Λογιστές ΤΕ και έξι Προγραμματιστές ΠΕ, ενώ από πέντε θέσεις αφορούν τις ειδικότητες ΤΕ Διοικητικών, ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων (ζωγραφικής) και ΠΕ Οικονομικών. Τέλος, θα καλυφθούν και δύο θέσεις Διοικητικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα προσόντα
Αναφορικά με τα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν, οι υποψήφιοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να προσκομίσουν απολυτήριο Γυμνασίου, ενώ ως επιπλέον προσόν ορίζεται η αποδεδειγμένη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, συναφής με το αντικείμενο των θέσεων.

Οσο για τους υποψήφιους Αρχαιολόγους απαιτούνται πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορίας της Τέχνης ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας-Αρχαιομετρίας.
ΤΑΠΑ
Στο μεταξύ, αιτήσεις έως τις 2 Μαΐου για 200 θέσεις οκτάμηνης διάρκειας δέχεται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) για την ενίσχυση υπηρεσιών του στην Αθήνα και στις περιφερειακές Υπηρεσίες του σε όλη τη χώρα.

Η πλειονότητα των θέσεων -125 στο σύνολό τους- αφορά Πωλητές Εκμαγείων ΔΕ, ενώ από έντεκα θέσεις αντιστοιχούν σε Συντηρητές Εργων Τέχνης και Διοικητικούς ΔΕ. Επίσης, θα προσληφθούν οκτώ Λογιστές ΤΕ, έξι Εργάτες ΥΕ, από πέντε Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ και Ζωγράφοι ΠΕ. Από τέσσερις θέσεις αφορούν τις ειδικότητες ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Γλυπτών και ΤΕ Συντηρητών Εργων Τέχνης, τρεις την ΠΕ Αρχαιολόγων, από δύο τις ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Οικονομικού, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Γραφιστών, και από μία τις ειδικότητες ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΤΕ Τοπογράφου Μηχανικού και ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει τόσο την Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα όσο και αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Κνωσός, οι Φίλιπποι, η Βεργίνα, η Δωδώνη, η Επίδαυρος, ο Μυστράς, η Μονεμβασιά, οι Μυκήνες, η Δήλος και η Σπιναλόγκα, καθώς και τα Αρχαιολογικά Μουσεία Δελφών, Ηρακλείου και Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Πληροφορίες: 210 3722500.


ΕΘΝΟΣ
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Απουσία από τη δουλειά λόγω ασθένειας: Πώς αποδεικνύεται και πώς πληρώνεται

Τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα ενός εργαζομένου που απουσιάζει από τη δουλειά του λόγω ασθένειας επισημαίνει σε ειδική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του το υπουργείο Εργασίας.

Πώς αποδεικνύεται η ασθένεια και πώς πληρώνεται στον εργαζόμενο

Αναλυτικά όσα αναφέρει το υπουργείο Εργασίας:

Αρχικά, ο εργαζόμενος (με υπαλληλική σχέση εργασίας) οφείλει μόλις ασθενήσει να ειδοποιήσει με οιονδήποτε μέσο τον εργοδότη του. Ενώ οφείλει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να προσκομίσει στην εργασία του ιατρική βεβαίωση, αναφορικά με το είδος και τη διάρκεια της ασθένειάς του.
Σύμφωνα με το υπουργείο, είναι προτιμότερο (αλλά ΟΧΙ υποχρεωτικό) η βεβαίωση να προέρχεται από γιατρό του οργανισμού κυρίας ασφάλισης του εργαζομένου.
Η παράλειψη της αναγγελίας και η αποχή από την εργασία, δυνατόν να θεωρηθεί από τις αρχές καλής πίστεως, ως πρόθεση καταγγελίας της συμβάσεως από μέρους του, εφόσον όμως προέρχεται από δόλο ή αμέλεια, και να αποτελέσει λύση της συμβάσεως από μέρους του μισθωτού και μάλιστα χωρίς αποζημίωση.
Όσον αφορά στην υπαιτιότητα, δεν εξετάζεται αν η ασθένεια επήλθε στην εργασία ή από άλλη αιτία ή από ατύχημα. Με την ασθένεια εξομοιούται και το εργατικό ατύχημα, ανεξάρτητα εάν αυτό συνέβη εντός του χώρου εργασίας ή εκτός εργασίας. Ο μισθός του άρθρου 657 ΑΚ καταβάλλεται στον εργαζόμενο, εφόσον αποδεικνύεται ότι η απουσία του δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
Για πόσο διάστημα μπορεί να απουσιάζει ο εργαζόμενος και να δικαιούται να λάβει αποδοχές
Χρόνος απασχόλησης                   Χρόνος αποχής λόγω ασθενείας
Μέχρι 4 ετών                                 Ένας (1) μήνας
4 έτη συμπληρωμένα μέχρι 10 έτη     Τρεις (3) μήνες
10 έτη συμπληρωμένα μέχρι 15 έτη    Tέσσερις (4) μήνες
15 έτη συμπληρωμένα και άνω          Έξι (6) μήνες
Η αποχή λόγω ασθενείας του μισθωτού πρέπει να είναι συνεχής, μέχρι συμπληρώσεως των υπό του νόμου προβλεπόμενων ορίων. Τα χρονικά όρια αποχής, αρχίζουν από την ημέρα κατά την οποία ο μισθωτός απουσίασε συνεπεία της ασθενείας και λήγουν την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μηνός ή των τριών, των τεσσάρων ή των έξι μηνών, ανάλογα του χρόνου υπηρεσίας των μισθωτών κατά τη διάκριση που έγινε ανωτέρω. Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζονται και οι Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Ο Μισθωτός κατά τη διάρκεια της Ασθένειάς του απαγορεύεται να απασχολείται αλλού.
Αποδοχές Ασθενείας
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657-658 Α.Κ., εφόσον ο μισθωτός έχει εργαστεί επί 10 τουλάχιστον ημέρες, δικαιούται, καίτοι μη εργαζόμενος, λόγω ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, τοκετός κ.λ.π.) να αξιώσει από τον εργοδότη του τις αποδοχές 15 ημερών.
Αν έχει συμπληρώσει έτος υπηρεσίας, δικαιούται να λάβει τις αποδοχές ενός μηνός.
Οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν τόσα ημερομίσθια, όσες είναι οι ημέρες εργασίας στο 15νθήμερο ή στο μήνα, ενώ οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό, δικαιούνται του ημίσεως ή ολόκληρου του μηνιαίου μισθού.
Από τις αποδοχές αυτές, ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει όσα τουλάχιστον έλαβε ο μισθωτός, δυνάμει υποχρεωτικής ασφάλισης.
Σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων, η υποχρέωση καταβολής του μισθού εις τον εξ οιουδήποτε ανυπαιτίου κωλύματος, κωλυθέντα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη, υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσεως στον ίδιο εργοδότη και μάλιστα, κάθε έτος από της ενάρξεως της παροχής της εργασίας του και όχι εφ’ άπαξ.
Το έτος κατά το οποίο γεννάται η αξίωση του μισθωτού σύμφωνα με τα άρθρα 657-658 Α.Κ. δεν υπολογίζεται ημερολογιακό, αλλά εργασιακό, δηλαδή από την ημέρα προσλήψεως του μισθωτού (Ν.Σ.Κ. 170/63)
Υποχρέωση Εργοδότη Καταβολής Ημερομισθίων Ασθένειας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΑΝ 178/67, σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του, λόγω ασθένειας, για το χρονικό διάστημα των 1-3 ημερών, δηλ. από της ενάρξεως της ανικανότητας προς εργασία του μισθωτού μέχρι της ενάρξεως της επιδοτήσεώς του εκ του ΙΚΑ ή ετέρου Ασφαλιστικού Οργανισμού, ο εργοδότης υποχρεούται στην πληρωμή μόνο του ημίσεως του ημερομισθίου ή του αναλογούντος μισθού αποκλειόμενης της συμπληρώσεως εκ του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού.
Η υποχρέωση αυτή υφίσταται μέχρι της συμπληρώσεως 15νθήμερου ή του μηνός ανάλογα με την προϋπηρεσία του μισθωτού που διανύθηκε στον ίδιο εργοδότη.
Ασθένεια και Ρεπό
Η αποχή του εργαζόμενου από την εργασία του λόγω ασθένειας δεν επηρεάζει τη συνήθη τάξη χορηγήσεως ημέρας ή ημερών αναπαύσεως στους μισθωτούς. Συνεπώς, επανερχόμενος ο μισθωτός στην εργασία του από ασθένεια θα τύχει της προγραμματισμένης αναπαύσεως σαν να μην είχε παρεμβληθεί η ασθένεια.
Αργία και Ασθένεια
Οι μη απασχολούμενοι ημερομίσθιοι μισθωτοί, τόσο κατά τις υποχρεωτικές αργίες, όσο και τις προαιρετικές (28ης Οκτωβρίου και 1ης Μαΐου) για λόγους μη οφειλόμενους σ’ αυτούς (ασθένεια), δικαιούνται το ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση αντίθετα με τους επί μηνιαίο μισθό αμειβόμενους.
Ασθένεια και Άδεια
Οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απουσίασε λόγω ασθένειάς του, βραχείας διάρκειας, ή στρατεύσεώς του ή ανωτέρας βίας ή απεργίας ή ανταπεργίας, θεωρούνται ως μέρες εργασίας και συνυπολογίζονται δια τη συμπλήρωση του βασικού 10μήνου υπηρεσίας του προς λήψη άδειας αναψυχής του, δε συμψηφίζονται όμως προς τις ημέρες κατά τις οποίες δικαιούται να απουσιάσει ετησίως λόγω άδειας αναψυχής του.
Α. Αν ο μισθωτός ασθενήσει κατά τη διάρκεια της αδείας του, η άδειά του παρατείνεται κατά τόσες ημέρες, όσες είναι οι εργάσιμες ημέρες της ασθενείας του.
Β. Η απουσία του μισθωτού από την εργασία του, πέραν των ορίων βραχείας ασθένειας διακόπτει το βασικό 10μηνο και συμψηφίζονται οι ημέρες αυτές με τις οφειλόμενες ημέρες αδείας, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος στο οποίο αφορά η άδεια.
Ενώ όμως χωρεί συμψηφισμός των πέραν των ορίων της βραχείας ασθένειας ημερών απουσίας των μισθωτών, με τις ημέρες αδείας που δικαιούνται, δεν χωρεί συμψηφισμός των οφειλόμενων αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας, οπότε οφείλονται και οι ανωτέρω αποδοχές.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Όχι άλλη «σκληρή» διαπραγμάτευση

Η κυβέρνηση έκανε... αμάν για να γυρίσει το Κουαρτέτο (οι θεσμοί) στην Αθήνα. 
Και το συμφώνησε στη Μάλτα.
 Αλλο θέμα εάν μερικοί το εξέλαβαν ως επιτυχία και πανηγύρισαν ότι στη Μάλτα συμφώνησαν και για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 
Συμφώνησαν απλώς να επιστρέψει το Κουαρτέτο στην Αθήνα. Και η «σιδηρά κυρία του ΔΝΤ» (διάβαζε Ντέλια Βελκουλέσκου), η «παλιά καραβάνα» (διάβαζε Ράσμους Ρέφερ, εκπρόσωπος της ΕΚΤ που απέκτησε αυτό το παρατσούκλι από την προηγούμενη θητεία του στην Πορτογαλία), ο «σκληρός» (διάβαζε Ντέκλαν Κοστέλο της Κομισιόν) και ο «πρώην πρωτάρης» (διάβαζε Νικολά Τζαμαρόλι, εκπρόσωπος του ΕΣΜ) αναμένονται σήμερα στην Αθήνα για την τεχνική συμφωνία. Μαθαίνω πως ήδη την έχουν έτοιμη (αφού με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τα περισσότερα θέματα έχουν λυθεί) και αναμένεται μόνο να πέσουν οι υπογραφές. Και εκείνο που οι πάντες ευελπιστούν είναι να μην υπάρξει και πάλι προσπάθεια για δήθεν σκληρή διαπραγμάτευση ώστε να καθυστερήσει και άλλο η συμφωνία. Δεν ξέρω εάν θυμάστε πόσο μας στοίχισε η προηγούμενη 17 ωρών «σκληρή» διαπραγμάτευση. Η αγορά έχει βουλιάξει, δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση.
Πόσο στοιχίζουν οι θεσμοί
Τελικά η μοναδική κόκκινη γραμμή έναντι των θεσμών που φαίνεται να τηρεί ευλαβικώς η κυβέρνηση είναι να μην πατήσει το πόδι της στα υπουργεία και οι διαπραγματεύσεις να γίνονται στο Χίλτον. Αλλά αυτό μάς στοιχίζει, και μάλιστα υπέρογκα. Στην αρχή κυβερνητικά στελέχη, όπως η Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Εργου, προσπάθησαν να την... προϋπολογίσουν. Ετσι δέσμευσαν μια πίστωση 12.000 ευρώ για ένα μικρό διάστημα τριών μηνών και κάτι ημερών. Αλλά μάλλον έπεσαν έξω στους προϋπολογισμούς τους, αφού μαθαίνω ότι η ενοικίαση μιας αίθουσας συνεδριάσεων στο Χίλτον ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ). Αν προσθέσετε και τα έξοδα για καφέδες, την ενοικίαση αίθουσας αναμονής των υπουργών και τις κλούβες που μαζεύονται έξω από το ξενοδοχείο για τη  φρούρηση των υπουργών και των θεσμών, τότε καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα που επιβαρύνουν τους πολίτες είναι πολλαπλάσια απ' όσα προϋπολογίζει η κυβέρνηση.
Τα δισ. που συμφώνησαν στο Χίλτον
Σε αυτές λοιπόν τις αίθουσες συνεδριάσεων του Χίλτον, τις οποίες νοικιάζουμε προς 2.000 ευρώ την ημέρα, έχουν (αθροιστικά) επιβληθεί μέτρα ύψους 9,8 δισ. ευρώ (στα δύο χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) και αναμένονται τώρα να υπογραφούν μέτρα ονομαστικής αξίας 3,6 ευρώ (για τη διετία 2019-2020).

  ΒΗΜΑτοδότης
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΑΙΧ - Κατάσχονται λογαριασμοί τραπεζών, μισθοί, συντάξεις και ενοίκιαΣε χιλιάδες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προχωρά το δημόσιο καθώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται διαρκών. 
Μόνο το πρώτο δίμηνο του έτους συσσωρεύτηκαν οφειλές ύψους 2,6 δισ. ευρώ και το συνολο των χρεών προς την εφορία έχει αγγίξει τα 94 δισ. ευρώ. 
Από αυτά το 1 δισ. δημιουργήθηκε μόνο τον Φεβρουάριο.
Τους δύο πρώτους μήνες του 2017 από την επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε 33.933 φορολογουμένους με οφειλές άνω των 500 ευρώ, αυξήθηκαν οι κατασχέσεις σε μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, αποταμιεύσεις αλλά και σε ακίνητα.
Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία μόνο τον Φεβρουάριο έγιναν 21.231 κατασχέσεις, κάτι που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του μήνα γίνονταν 1.000 περίπου κατασχέσεις την ημέρα.
Στην περίπτωση που συνεχιστούν με αυτόν τον ρυθμό οι κατασχέσεις, τότε ο αριθμός τους θα ξεπεράσουν τις 140.000 του 2017 και πιθανόν να είναι και υψηλότερες έως και 45%.
Σύμφωνα με την «Καθημερινή», είναι πιθανό στο τέλος του 2017 οι οφειλές των φορολογούμενων προς το Δημόσιο να φτάσουν ακόμα και τα 100 δισ ευρώ.
Με το άνοιγμα λογαριασμών τραπεζών και αφαίρεση χρήματα από μισθούς, συντάξεις και καταθέσεις αποταμίευσης, ενοίκια, αλλά και τις κατασχέσεις ακινήτων επιχειρείται να μπει φρένο στα ληξιπρόθεσμα.
Ήδη έχουν μπει στο στόχαστρο σχεδόν 900.000 φορολογούμενοι
Μόνη λύση για όσους είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός έτσι ώστε να γλιτώσει ένα ποσό
Είναι περισσότεροι από 4.000.000 οι φορολογούμενοι που έχουν χρέη προς το Δημόσιο. Ουσιαστικά είναι ελάχιστοι εκείνοι που δεν κινδυνεύουν καθώς στο στόχαστρο μπαίνουν όλοι όσοι έχουν χρέη άνω των 500 ευρώ και δεν έχουν μπει ούτε στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ - ΚΛΕΒΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΑΓΥΡΤΕΣ!

Η Μαίρη είναι νοικοκυρά, πενηντάρα. 

Λόγω του επαγγέλματος του άνδρα της δεν δούλεψε ποτέ. 
Ζει με τα τέσσερα παιδιά της.

Έχασε τον άνδρα της τον Δεκέμβρη. 
Λοστρόμος, τριάντα χρόνια πάλευε με τα κύματα, ως ένα βράδυ, έξω από το Ντακάρ που τον πρόδωσε η καρδιά του.

Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, πτυχιούχοι, ασχολούνται με δουλειές του ποδαριού. Τα άλλα δυο σπουδάζουν. 
Όταν κλείσει και το μικρότερο τα 24, η Μαίρη θα είναι μικρότερη από τα πενήντα πέντε, θα της κοπεί, λοιπόν, δια παντός, η σύνταξη χηρείας, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Κλέβουν ακόμη και τους πεθαμένους οι αλήτες, οι γιαλαντζί αριστεροί, οι αγύρτες!

Οι κρατήσεις τριάντα χρόνων του άντρα της πάνε υπέρ δανειστών. 
Γιατί στους δανειστές πηγαίνουν όσα μας κόβουν"Πηγή: Σάνια Μωραΐτου - "Δρόμος της Αριστεράς"
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Με το πενάκι του ΚΥΡ

Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΠΥΛΟΣ - ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ "ΒΡΙΚΙΟΝ ΑΡΕΩΣ "

ΤΕΤΑΡΤΗ  26 ΑΠΡΙΛΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ - ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ "ΒΡΙΚΙΟΝ ΑΡΕΩΣ "
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Μ’ ένα «κλικ» ... περπατάς στον Όλυμπο!

Το έκανε και πάλι το θαύμα της η Google, βοηθώντας με με ένα κλικ να μεταφερθούμε και να... περπατήσουμε στον Όλυμπο!

Με τη βοήθεια του Google Trekker η Google απεικόνισε τα δύο δημοφιλέστερα μονοπάτια που οδηγούν στις ψηλές κορυφές του βουνού των Θεών, αυτά, δηλαδή, που ξεκινούν από τις θέσεις Γκορτσιά και Πριόνια.
Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, η καταγραφή των μονοπατιών έγινε με έναν πρωτοποριακό τρόπο, καθώς, χρησιμοποιήθηκε ένα ορειβατικό σακίδιο, στο οποίο προσαρμόστηκαν 15 κάμερες ανάλυσης 75 megapixels, με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπεται η λήψη πανοραμικών φωτογραφιών 360 μοιρών.
Το σπάνιας ομορφιάς υλικό που καταγράφηκε στα εντυπωσιακά και δυσπρόσιτα για τον πολύ κόσμο μονοπάτια του Ολύμπου έχει ενσωματωθεί στο Street View του Google Maps, ώστε οι χρήστες του διαδικτύου από όλο τον κόσμο να είναι σε θέση να πάρουν μια μικρή έστω γεύση από το μεγαλείο του βουνού των θεών.

Πατήστε πάνω στο σύνδεσμο και «ταξιδέψτε» στα μοναδικά μονοπάτια του Ολύμπου.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

20 χρόνια μεγαλύτερη και καθηγήτρια του η σύζυγος του Μακρόν

 Η Γνωριμία -
Εκείνος 17, εκείνη 37,  παντρεμένη με τρία παιδιά όμως ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος


«Χωρίς την Μπριζίτ δεν θα ήμουν εδώ». 
Στην πανηγυρική ομιλία της νίκης ο Εμανουέλ Μακρόν πήρε από το χέρι και ανέβηκε μαζί της επί σκηνής, την γυναίκα στην οποία όπως αναγνωρίζει οφείλει πολλά.  

Η ξανθιά 60άρα σε 15 ημέρες θα είναι κατά πάσα πιθανότατα η πρώτη κυρία του Ελιζέ.

Η σχέση του 39χρονου Μακρόν με την κατά 20 χρόνια μεγαλύτερη του Μπριζίτ ήταν στο επίκεντρο της προεκλογικής καμπάνιας.
 Αλλωστε αυτή η σχέση είχε όλα τα συστατικά μιας σκανδαλώδους για τα δεδομένα της εποχής σχέση.
Όλα ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του '90 στο Αμιέν.
Το λύκειο της γαλλικής πόλης ανεβάζει μια θεατρική παράσταση, ένα έργο  του Μίλαν Κούντερα.
 Η καθηγήτρια των Γαλλικών έχει αναλάβει να το σκηνοθετήσει και να επιλέξει τους μαθητές που θα υποδυθούν τους ρόλους και οι ενδιαφερόμενοι έχουν συγκεντρωθεί στο αμφιθέατρο του σχολείου. Η δασκάλα είναι η Μπριζίτ Τρονιέ η οποία συναντά για πρώτη φορά τον Εμανουέλ Μακρόν.
Εκείνος 17, εκείνη 37,  παντρεμένη με τρία παιδιά όμως ο έρωτας είναι κεραυνοβόλος.
Οι γονείς του νεαρού Εμανουέλ (γιατροί και οι δύο), έξαλλοι για την ανάρμοστη σχέση, έστειλαν άρον-άρον τον γιο τους στο Παρίσι, για να τον απομακρύνουν από την «επικίνδυνη» Τρονιέ. Πριν οι δύο ερωτευμένοι αποχωριστούν, εκείνος της υποσχέθηκε: «Ό,τι και να κάνεις, εγώ μια μέρα θα σε παντρευτώ!».
Το 2007, που εκείνη είχε πλέον πάρει το πολυπόθητο διαζύγιο από τον τραπεζικό σύζυγό της, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.
Εκείνη η χρονιά ήταν πολύ σημαντική για τον Εμανουέλ για έναν ακόμα λόγο: σε ένα πάρτι, στο σπίτι του Ζακ Αταλί, πρώην συμβούλου του Φρανσουά Μιτεράν, γνώρισε τον Φρανσουά Ολάν, ο οποίος τον συμπάθησε τα μάλα.
 O Γάλλος πρόεδρος μάλλον θα θέλει να ξεχάσει εκείνη τη συνάντηση. Θα προτιμούσε να είχε αντισταθεί στη γοητεία του φιλόδοξου νέου τραπεζίτη, να μην του είχε προτείνει, το 2014, τη θέση του υπουργού Οικονομικών.
Η Μπριζίτ είναι το στήριγμά του όχι όμως η σκιά του. Η Μπριζίτ Τρονιέ είναι αυτή που έφτιαξε... τον «τέλειο» Εμανουέλ Μακρόν.


 thetoc.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα

Το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου διοργανώνει στην Καλαμάτα η Πειραματική Σκηνή, με συνδιοργανωτές το Δήμο Καλαμάτας, την Κοινωφελή του Επιχείρηση «Φάρις», την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας.
Από τις 12 έως τις 16 Μαΐου 2017, στην Κεντρική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕΚ, θα πραγματοποιηθούν 14 παραστάσεις, 2 εργαστήρια για παιδιά και 2 εργαστήρια για ενήλικες, ενώ στο Φεστιβάλ θα μετάσχουν 9 ομάδες κουκλοθέατρου και 19 κουκλοπαίκτες. 
Επίσης, θα οργανωθεί μία έκθεση θεατρικής κούκλας, με όλα τα είδη που διαθέτει η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, στο φουαγιέ του ΔΗΠΕΘΕΚ.
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, όπως έχει μέχρι στιγμής διαμορφωθεί, είναι το ακόλουθο:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Μαΐου 2017
Ώρα 10.30 π.μ. δωρεάν παράσταση σε σχολεία της περιοχής μας (σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) από την Ομάδα Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας Εμμανουέλλας Καποκάκη «ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ» με το έργο «Γοργόνα Γοργονίτσα». Διάρκεια παράστασης 60΄λεπτά, αίθουσα ΔΗΠΕΘΕΚ
Απόγευμα: 2 παραστάσεις για το κοινό
5.30 μ.μ. «Γοργόνα Γοργονίτσα» από την ομάδα «ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ». Διάρκεια 60΄, αίθουσα ΔΗΠΕΘΕΚ
7.30 μ.μ. «Ο Γαϊγλάρος » από την ομάδα κουκλοθέατρου «ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΦΙ». Διάρκεια 35΄ λεπτά, αίθουσα ΔΗΠΕΘΕΚ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Μαΐου 2017
Ώρα 11.00 π.μ. παράσταση για το κοινό «Ο Γαϊγλάρος». Διάρκεια 35 λεπτά
Ώρα 12.30-2.30 μ.μ. ανοιχτό εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά (Κεντρική Πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου ή υπαίθριος χώρος Αριστομένους μπροστά στο ΔΗΠΕΘΕΚ)
Ώρα 6.00 μ.μ. παράσταση από τον κουκλοπαίκτη Μιχάλη Νταουντάκη με το έργο: «Ο Μικρός Εγώ είμαι Εγώ». Διάρκεια 35 λεπτά. Αίθουσα ΔΗΠΕΘΕΚ
Ώρα 7.00 μ.μ. Εντυπωσιακό mini show εγγαστρίμυθου με κούκλα μεγάλου μεγέθους από την επαγγελματία εγγαστρίμυθο Κατερίνα Σοπίδη, που έρχεται από το Λονδίνο. Αίθουσα ΔΗΠΕΘΕΚ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Μαΐου 2017 
Ώρα 10.30 π.μ. mini show εγγαστρίμυθου από την Κατερίνα Σοπίδη με τίτλο «Τhe voice of Katerina»
11.00 π.μ. «Η ΠΟΥΛΙΑ ΚΙ Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ», λαϊκό παραμύθι με γιγαντόκουκλες από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας. Διάρκεια 35΄. Αίθουσα ΔΗΠΕΘΕΚ
Ώρα 12.00-2.00 μ.μ. εικαστικό ανοιχτό εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά. Κεντρική Πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου ή υπαίθριος χώρος Αριστομένους μπροστά από το ΔΗΠΕΘΕΚ
Ώρα 12.00-3.00 μ.μ. Δωρεάν εργαστήρι θεατρικής αγωγής για ενήλικες. Αίθουσα Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, Ευριπίδου 2
Ώρα 6.30 μ.μ. παράσταση από την ομάδα κουκλοθέατρου «Τα φτερά του Μύθου» με το έργο «Όσο πιο γρήγορα». Διάρκεια 60΄
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Μαΐου 2017
Ώρα 10.30 π.μ. Δωρεάν παράσταση σε μαθητές σχολείων από την ομάδα «Τα φτερά του Μύθου» με το έργο «Όσο πιο γρήγορα», διάρκεια 60΄, αίθουσα ΔΗΠΕΘΕΚ
Ώρα 3.00-5.00 μ.μ. Δωρεάν εργαστήρι κατασκευής γιγαντόκουκλας για ενήλικες. Αίθουσα Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, Ευριπίδου 2
Ώρα 6.30 μ.μ., παράσταση από την ομάδα «Τα φτερά του Μύθου» με το έργο «Όσο πιο γρήγορα». Διάρκεια 60΄, αίθουσα ΔΗΠΕΘΕΚ
ΤΡΙΤΗ 16 Μαΐου 2017
Ώρα 10.00 π.μ. Δωρεάν οργανωμένη παράσταση σε μαθητές (σε συνεργασία με τη Διεύθυνησ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) από την κουκλοπαίκτρια Τάμι Ρόρη με το έργο «Η μάγισσα Φούρκα». Διάρκεια 35΄, αίθουσα ΔΗΠΕΘΕΚ
Ώρα 11.30 μ.μ. Δωρεάν οργανωμένη παράσταση κουκλοθέατρου με γιγαντόκουκλες σε μαθητές σχολείων από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας με το έργο: «Η ΠΟΥΛΙΑ ΚΙ Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ», διάρκεια 35΄, αίθουσα ΔΗΠΕΘΕΚ
ΤΡΙΤΗ 16 Μαΐου 2017, απόγευμα, ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ (ελεύθερη είσοδος)
Ώρα 6.00 μ.μ. αφήγηση παραμυθιού από την Κατερίνα Πετρουλάκη (30΄)
Ώρα 6.30 μ.μ. «Η Μάγισσα Φούρκα» από τη Τάμι Ρόρη (30΄)
Ώρα 7.00 παράσταση Θεάτρου Σκιών από τον Καραγκιοζοπαίχτη Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο (διάρκεια 35΄)
Ώρα 8.00 μ.μ. ζωντανό μουσικό φινάλε (διάρκεια 15΄)
Σύντομες ευχαριστήριες ομιλίες από τους συνεργαζόμενους φορείς (διάρκεια 15΄).
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΜΕΣΣΗΝΙΑ : Σαν σήμερα …από την τοπική ιστορία - 25 Απριλίου 1899: Υπογράφεται συμβόλαιο εγκατάστασης ηλεκτρικού φωτισμού στην Καλαμάτα

Σαν σήμερα, στις 25 Απριλίου 1899, υπογράφεται το συμβόλαιο εγκατάστασης του ηλεκτρικού φωτισμού στην Καλαμάτα και τα προάστιά της.

Ένα καθοριστικό συμβόλαιο που άλλαξε προς το καλύτερο τη ζωή των κατοίκων της μεσσηνιακής πρωτεύουσας

(Συμφωνητικό, 39624/25-4-1899, Νικ. Μαντζαβάκου). (Αναστασία Μηλίτση-Νίκα, Χριστίνα Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, Καλαμάτα 1830-1940)

Ο Βουφραδιώτης
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

24.4.17

«ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ... ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΔΝΤ» - Politico: Η Ελλάδα έφυγε με άδεια χέρια από την Ουάσινγκτον


Politico: Η Ελλάδα έφυγε με άδεια χέρια από την Ουάσινγκτον

 Η Ελλάδα δεν ήταν στην ατζέντα της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ, αναφέρει σε άρθρο του το Politico για τα συμπεράσματα της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Οπως επισημαίνει το Politico, η Αθήνα ήλπιζε σε κάποια (θετική) εξέλιξη στο πλαίσιο των επαφών πουη είχαν οι Ελληνες αξιωματούχοι στο περιθώριο της συνόδου. «Ωστόσο, οι Ελληνες αξιωματούχοι έφυγαν με άδεια χέρια», τονίζει χαρακτηριστικά.
Οπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, χρειάστηκε να περιοριστούν σε μία «λιτή» δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, στην οποία έκανε λόγο για εποικοδομητικές συζητήσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζεται και το γεγονός ότι η επικεφαλής του ΔΝΤ αρνήθηκε ακόμη και να δεχθεί ερωτήσεις από Ελληνες δημοσιογράφους, στην καταληκτική συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.
«Η Αθήνα έχει μέχρι τον Ιούλιο για να εξασφαλίσει μία νέα εισροή χρημάτων, ώστε να εξυπηρετήσει τα χρέη της και να αποφύγει μία ακόμη αθέτηση (πληρωμών). Αν και η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες προθεσμίες τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη φορά η πραγματική αντίθεση είναι ανάμεσα στους δανειστές της. Τον τελευταίο χρόνο, το ΔΝΤ και η Ευρώπη έχουν έρθει σε κόντρα για τους δημοσιονομικούς στόχους της Ελλάδας. Το ερώτημα είναι πόσο περισσότερο οικονομικό ''πόνο'' μπορούν ρεαλιστικά να επιβάλλουν οι δανειστές στην Ελλάδα, χωρίς να σβήσουν την ανάπτυξη και να προκαλέσουν πολιτική αστάθεια», επισημαίνεται στο δημοσίευμα.
Η προφανής λύση είναι η ελάφρυνση χρέους, όπως επιμένει το ΔΝΤ, κάτι που η Γερμανία το απορρίπτει, σύμφωνα με το Politico.
Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, το ΔΝΤ δεβ μπορεί να δεσμευθεί στην οικονομική συμμετοχή στο πρόγραμμα αν δεν πειστεί για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Ελλάδας. Η Γερμανία από την πλευρά της,  ενόψει και των εκλογών,  εν υποχωρεί σε συμφωνία για το χρέος. Και τούτο παρά το γεγονός ότι η Αγκελα Μέρκελ χρειάζεται το ΔΝΤ στο πρόγραμμα, όπως αναφέρει το Politico.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Ο Θάνατος δεν είναι το τέλος λένε οι επιστήμονες ...

Η καινούργια προσέγγιση στο μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου λέγεται Βιοκεντρισμός, και προέρχεται τόσο από το χώρο της κβαντοφυσικής και της θεωρίας των παράλληλων συμπάντων, όσο και από τον ίδιο τον Αϊνστάιν.

Σύμφωνα με ένα από τα θεμελιώδη αξιώματα της επιστήμης, καμίας μορφής ενέργεια δεν χάνεται.
Δεν δημιουργείται και δεν καταστρέφεται απλά υπάρχει.
 Ξεκινώντας από αυτό, και με δεδομένο ότι ο εγκέφαλος, είναι μια τεράστια γεννήτρια ενέργειας, οι επιστήμονες καλούνται να απαντήσουν στο τι γίνεται αυτή η ποσότητα ενέργειας, όταν ο εγκέφαλος σταματήσει λόγω θανάτου να λειτουργεί.
Είναι πιθανόν να μεταβιβάζεται σε ένα παράλληλο σύμπαν;
Για τους μελετητές, η θεωρία των παράλληλων συμπάντων, είναι μια πραγματικότητα πολύ πιο αντικειμενική από αυτό που θεωρούμε πραγματικότητα δεδομένου ότι έννοιες όπως ο χώρος και ο χρόνος, θεμελιώδεις όσον αφορά την προσέγγιση μας απέναντι στην πραγματικότητα, δεν υφίστανται όπως τις αντιλαμβανόμαστε.
Οτιδήποτε ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί σαν πληροφορία, είναι απλά ένα εργαλείο κατανόησης ενός συγκεκριμένου χωροχρόνου μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας. Κάτι που αποδεικνύεται από την ανικανότητα του εγκεφάλου, να κατανοήσει την ύπαρξη του συμπαντικού απείρου, εφ’ όσον ο προγραμματισμός του, του καθιστά κατανοητά μόνο τα πεπερασμένα σύνολα.
Σε ένα σύμπαν χωρίς χώρο και χρόνο (με τις έννοιες που εμείς τους δίνουμε) όπως στην ουσία έχει αποδειχτεί ότι είναι το σύμπαν, η έννοια του θανάτου, του τέλους, πολύ απλά δεν υφίσταται λένε οι ειδικοί. Υφίσταται η εμπειρία του θανάτου, όπως τον βιώνουμε με το συγκεκριμένης λειτουργίας εγκέφαλο μας, αλλά κατά πόσο αυτή η εμπειρία, ανταποκρίνεται σε μια αντικειμενική πραγματικότητα, για την οποία δεν έχουμε εργαλεία κατανόησης;
Ο ίδιος ο Αϊνστάιν είχε παραδεχτεί με αφορμή το θάνατό ενός φίλου του, του Μπέσο:«Ο Μπέσο έφυγε από αυτόν τον παράξενο κόσμο, λίγο πριν από μένα. Αλλά αυτό δε σημαίνει τίποτα. Άνθρωποι σαν κι εμάς, γνωρίζουμε ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, είναι απλά και μόνο μια πεισματάρικη ψευδαίσθηση».
Σύμφωνα με τη μελέτη των επιστημόνων, η αθανασία δεν είναι μια διαρκής ύπαρξη σε έναν κόσμο δίχως τέλος γιατί πολύ απλά σαν έννοια, κατοικεί έξω από την έννοια του χρόνου όπως τον ξέρουμε. Σε έναν κόσμο έξω από την αντιληπτική μας ικανότητα, κι από ότι θεωρούμε πραγματικό και μη.
Όσο δεδομένη είναι η περιορισμένη μας ικανότητα στον προσδιορισμό της πραγματικότητας άλλο τόσο είναι και η ικανότητά μας στον προσδιορισμό της μη πραγματικότητας. Αυτής που δεν περιορίζεται από το χώρο, το χρόνο και τους νόμους ενός χιλιοστού του σύμπαντος, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την δημιουργία και τις παράλληλες, άπειρες όπως και ο χωροχρόνος, μορφές της.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Ο ομογενής που αναδείχθηκε νικητής του αμερικάνικου Survivor

Είναι η μεγαλύτερη τηλεοπτική επιτυχία της φετινής σεζόν, καθηλώνοντας εκατομμύρια τηλεθεατών στους δέκτες τους. 

To Survivor σαρώνει τους πίνακες τηλεθέασης στην Ελλάδα και οι περιπέτειες και οι στερήσεις των πρωταγωνιστών του στον Αγιο Δομίνικο έχουν γοητεύσει το τηλεοπτικό κοινό.
Σε όποια χώρα του κόσμου κι αν προβληθεί σημειώνει τεράστια επιτυχία. 
Ο 44χρονος Τόνι Βλάχος είναι μεγάλος νικητής του Survivor: Cagayan του αμερικάνικου δικτύου CBS. Ξεχώρισε για την σωματική του διάπλαση και την αντοχή του.
Γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 1973 και μεγαλωμένος στο Jersey City του New Jersey από Ελληνες γονείς, ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το bodybuilding στα 20 του χρόνια.
Λάτρης της υγιεινής ζωής: δεν πίνει αλκοόλ, δεν καπνίζει, γυμνάζεται συστηματικά. Το 2000 έγινε αστυνομικός. Δέκα χρόνια μετά παντρεύτηκε την Marissa Ann, επίσης αστυνομικό στο επάγγελμα και απέκτησαν δύο παιδιά: την Anastasia Marie και τον Constantine Anthony.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τόνι Βλάχος παραλίγο να κερδίσει και στην 34η σεζόν Survivor: Game Changers, αλλά τελικά κατέκτησε τη δεύτερη θέση.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Στις 20 Μαΐου σε λειτουργία τα δύο Seatrac

Οι δύο διατάξεις Seatrac, που επιτρέπουν στους συνανθρώπους μας με προβλήματα κινητικότητας να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, θα τοποθετηθούν στην παραλία της Ανάστασης και στην περιοχή του Filoxenia και θα λειτουργήσουν στις 20 Μαΐου 2017 περίπου.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Άγγελος Χρονάς: «Όταν η ομάδα δεν τραβάει, κάποιοι πάνε στην εξέδρα και παρακολουθούν τον αγώνα από εκεί!»

H επίσκεψη του κλιμακίου Υγείας της ΝΔ με τους Τομεάρχες  Υγείας κ. Βασίλη Οικονόμου και  κ. Ιάσονα Φωτήλα,  συνοδευόμενοι  από Επιστημονικό Προσωπικό, εκπροσώπους της Περιφέρειας και των Δήμων, οι οποίοι επισκέφτηκαν Μονάδες Υγείας του Νομού Μεσσηνίας με σκοπό, όχι να αντικρίσουν την καταστροφή, όπως σας αρέσει για λόγους εντυπωσιασμού να λέτε, αλλά για να δουν, να ενημερωθούν, να προτείνουν και … αν χρειαστεί να αποτρέψουν τα χειρότερα!
   Μακάρι να ήταν όλα τόσο ρόδινα όπως τα αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας! Θα ήταν προτιμότερο βέβαια, να ήσασταν και εσείς ο ίδιος παρόν στη συνδιάσκεψη, στην οποία παρευρέθησαν Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Επιστημονικών Συλλόγων, Διευθυντές Κλινικών και Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες που αγωνιούν πραγματικά για την Υγεία και οι οποίοι αναφέρθηκαν λεπτομερώς στις καθημερινές δυσκολίες της λειτουργικότητας των νοσοκομειων.
   Σχετικά με τα έργα υποδομής να σας αναφέρω ότι πρόκειται για έργα της Περιφερειακής αρχής Πελοποννήσου και αφορούν τα εξής:
v  Κατασκευή Περιφερειακών  Ιατρείων Πεταλιδίου, Βλαχόπουλου, Μεθώνης
v  Ανακαίνιση Νοσοκομείου Κυπαρισσίας
v  Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Πύλου
v  Έργα Υποδομής Νοσοκομείου Καλαμάτας
   Σχετικά με  το ιατρο – νοσηλευτικό προσωπικό, είναι  απαραίτητο  να αναφέρουμε μόνο αλήθειες: Εκατοντάδες εργατοώρες και ρεπό έχει να λαμβάνει η πλειοψηφία των εργαζομένων. Οι οδηγοί των ασθενοφόρων και του ΕΚΑΒ, καθώς και όλο το προσωπικό, καταβάλλουν με ζήλο καθημερινά υπεράνθρωπες, φιλότιμες προσπάθειες προκειμένου να παρέχουν υψηλές υπηρεσίες υγείας. Τα κενά, λόγω έλλειψης ή ενίοτε κακής διαχείρισης προσώπων είναι μεγάλα, οι αναμονές για εξέταση ή χειρουργική επέμβαση μη αναπόφευκτες, η αναβολή των χειρουργείων μονόδρομος… (Ανεξέλεγκτες μετακινήσεις – μεταθέσεις χωρίς αντικατάσταση με κομματικά πάντα κριτήρια).
   Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου κόστους 3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, το οποίο θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας,  κρίνεται ως έργο υψίστης σημασίας για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Είναι αναμφισβήτητα αναγκαίος ο κτηριακός εξοπλισμός, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη στελέχωση έμψυχου υλικού, ορθή διαχείριση από άρτια εξειδικευμένους επαγγελματίες της Υγείας και, φυσικά, θέσπιση κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας. Πανάκριβα απεικονιστικά μηχανήματα μένουν αναξιοποίητα λόγω μη καθημερινής χρήσης στους βοηθητικούς χώρους των νοσοκομείων χωρίς επαρκές, καταρτισμένο  προσωπικό να τα θέσει σε λειτουργία.
   Ούτε σχεδιασμός, ούτε όραμα και σαφώς ούτε η εμπειρία υπάρχει στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας από την σημερινή κυβέρνηση. Θέλουμε δράσεις ρεαλιστικές τις οποίες έχει η Νέα Δημοκρατία και  συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Επιτρέψτε μου, ως νέος γιατρός, κύριε Βουλευτή Μεσσηνίας, που αγωνιά για τον τόπο του, να σας θέσω δύο ακόμα ερωτήματα:
1.       Ποια τα κίνητρα που δίνει η Κυβέρνηση στους νέους ιατρούς ώστε να δηλώσουν τα περιφερειακά ιατρεία  της  Μεσσηνίας;
2.       Ποια τα κίνητρα σας ώστε να έρθουν πίσω οι χιλιάδες επιστήμονες που διαρκώς μεταναστεύουν, από μια χώρα που τους μεγάλωσε, τους σπούδασε και τώρα -ίσως περισσότερο από ποτέ- τους χρειάζετε ;
… Και για να χρησιμοποιήσουμε αθλητική ορολογία, « όταν η ομάδα δεν τραβάει, κάποιοι πάνε στην εξέδρα και παρακολουθούν τον αγώνα από εκεί!»
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - «Ηθική και πολιτική της φιλοξενίας: η σύγχρονη μετανάστευση στην ελληνική λογοτεχνία»

Την Τετάρτη 26-4-2017 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη της Δρ. κ. Μαρίνας Γρηγοροπούλου, Διδάσκουσας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτλο: «Ηθική και πολιτική της φιλοξενίας: η σύγχρονη μετανάστευση στην ελληνική λογοτεχνία», στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών διαλέξεων-σεμιναρίων και εκδηλώσεων που διοργανώνει το Εργαστήριο  Διαχρονικής Μελέτης της Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας «Νίκος Καρούζος» του Τμήματος Φιλολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 
Hδιάλεξηθα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Ν.Πολίτης».
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Σήκωσαν σημαία της χούντας στην πρεμιέρα του Σφακιανάκη στη Θεσσαλονίκη

Με γεμάτο μαγαζί, ρούχα παραλλαγής και μια σημαία της χούντας γιόρτασε την πρεμιέρα του στη Θεσσαλονίκη ο Νότης Σφακιανάκης, που -όλως τυχαίως- συνέπεσε με τη μαύρη επέτειο του χουντικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου.

Ο λαϊκός αοιδός, ο οποίος δεν κρύβει τα φιλικά του αισθήματα για τους χρυσαυγίτες, έχοντας προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων σε Ελλάδα και Κύπρο, φωτογραφήθηκε με μια παρέα νεαρών, που κουβάλησε τη σημαία και την είχε σηκωμένη για πολλή ώρα στο πρώτο τραπέζι πίστα.

 Όταν οι νοσταλγοί της χούντας ζήτησαν να ανέβουν στην πίστα για να βγάλουν λόγο πλάι στον αγαπημένο τους συναγωνιστή και καλλιτέχνη, επενέβησαν από το μαγαζί και τους απέτρεψαν.


Ο Νότης βέβαια, απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο, καθώς οι θαμώνες ηχογραφούσαν. Ηχογραφούσαν, αλλά δεν αντιδρούσαν...

  makthes.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

"Οι Δήμαρχοι της Καλαμάτας " - Παρουσίαση βιβλίου του Παναγή Κουμάντου

"Οι Δήμαρχοι της Καλαμάτας " - Παρουσίαση βιβλίου του Παναγή Κουμάντου
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ; Νέο άλμα κατασχέσεων καταθέσεων το Φεβρουάριο

 ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΟΝ ΚΡΟΤΑΦΟ ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ΜΕ ΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ !!!
 
Οι κατασχέσεις καταθέσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό από το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το Φεβρουάριο, άλλοι 22.000 περίπου φορολογούμενοι ένιωσαν το... άγγιγμα της εφορίας, αφού ελήφθησαν εναντίον τους αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
Ετσι το σύνολο των πολιτών, που βρίσκονται σε καθεστώς αναγκαστικών μέτρων (στη συντριπτική πλειοψηφία έχουν δεσμευτεί καταθετικοί λογαριασμοί) ανέρχεται σε 873.029 άτομα.
Πάντως, παρά τις κατασχέσεις και τα αναγκαστικά μέτρα, 989 εκατομμύρια ευρώ φτάνοντας στα 2,619 δισ. από την αρχή του έτους και στο ασύλληπτο ποσό των 94 δισ. ευρώ περίπου συνολικά.
Ενα άλλο στοιχείο που προκαλεί τρόμο, είναι πως οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που έχουν χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 4.052.270.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Δύο κρουαζιερόπλοια στην Καλαμάτα αύριο 25 Απριλίου 2017

Αύριο Τρίτη 25/4/2017 θα καταπλεύσουν στο λιμάνι της Καλαμάτας δύο κρουαζιερόπλοια, ως εξής:

1) M.S. ''ISLAND SKY'', σημαίας Μπαχάμες
Κατάπλους: 8:30, απόπλους: 18:00
Ολικό μήκος: 90,60 μέτρα
Επιβάτες : 87
Πλήρωμα: 74
Λιμάνι προέλευσης: Ρέθυμνο
Λιμάνι Προορισμού: Αργοστόλι

2) Μ.S ''ALBATROS'', σημαίας Μπαχάμες
Κατάπλους: 12:00, απόπλους: 20:00
Ολικό μήκος: 205,46 μέτρα
Επιβάτες : 756
Πλήρωμα: 355
Λιμάνι προέλευσης: Μύκονος
Λιμάνι προορισμού: Ιθάκη.
Τους επιβάτες θα υποδεχθεί κλιμάκιο του Δήμου Καλαμάτας.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Εκδήλωση για την Εργατική Πρωτομαγιά 2017

Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον διωτικό τομέα Νομού Μεσσηνίας σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή 30 Απρίλη και ώρα 12:00 στα γραφεία του
Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας με θέμα “Εργατική Πρωτομαγιά 2017 - Με τους εργαζόμενους όλων των χωρών για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση,
πολέμους, προσφυγιά!
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Και ..."Γαλάζια Νύχτα " στην Καλαμάτα

Η Γαλάζια Νύχτα, μια βραδιά νυχτερινής κολύμβησης και διασκέδασης, θα πραγματοποιηθεί φέτος στην παραλία της Καλαμάτας την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.

 Ο χώρος πραγματοποίησης της εκδήλωσης θα είναι από το Πανελλήνιον μέχρι το Filoxenia. Θα υπάρξει μεγάλη προβολή της εκδήλωσης αυτής, με στόχευση ψυχαγωγική και τουριστική.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - "Λευκή Νύχτα " το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου

Η Λευκή Νύχτα, μια βραδιά, κατά τη διάρκεια της οποίας Καλαματιανοί και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μέχρι το ξημέρωμα αγορές σε πολύ χαμηλές τιμές και να διασκεδάσουν σε πολλά σημεία της Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί φέτος το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΤΡΙΚΑΛΑ - Απίστευτο: Γιατρός που πέθανε είχε 1,7 εκατ. ευρώ στο χρηματοκιβώτιό του


Απίστευτο: Γιατρός που πέθανε είχε 1,7 εκατ. ευρώ στο χρηματοκιβώτιό του

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων του  Ιωάννη Παντελιδάκη στο γραφείο του ξενοδοχείου του, και πλέον αναμένεται η καταμέτρηση των χρημάτων και των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν στο σπίτι του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr  τα χρήματα που βρέθηκαν στο γραφείο του αγγίζουν το ποσό του  1,7 εκ. € και έχουν ήδη κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Από βδομάδα αναμένεται η αποσφράγιση και του σπιτιού ώστε να γίνει η καταμέτρηση και των περιουσιακών στοιχείων που διατηρούσε εκεί. Έτσι θα ολοκληρωθεί η δικογραφία και ακολούθως θα ανοίξει η διαθήκη του εκλιπόντος.

trikalavoice.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου