21.1.18

Όργιο» φοροδιαφυγής σε μπουζούκια, μπαρ, βενζινάδικα και... Facebook: Χαρακτηριστική περίπτωση και στην Μεσσηνία !

Σνακ-μπαρ καφέ,στο νομό Μεσσηνίας υποτιμολογούσε αποδείξεις για να μην πληρώνει ΦΠΑ.
Οι εφοριακοί που έκαναν έλεγχο στο μαγαζί διαπίστωσαν πως έκοβε αποδείξεις με ποσό 0,01  ευρώ σε κάθε απόδειξη και επέβαλαν πρόστιμο 136 ευρώ για μη απόδοση φόρων.
Άλλες λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές: Πότε έγινε ο έλεγχος, σε ποιά περιοχή κλπ.
Το περιστατικό αυτό όμως είναι το πλέον "φτωχό" από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας.
Μεταξύ άλλων:
Τραγουδιστής αναγκάστηκε να υποβάλει νέα συμπληρωματική δήλωση για 600 και πλέον χιλιάδες ευρώ που βρέθηκαν σε ελέγχους για εισοδήματα του 2015. Προφανώς είχε ξεχάσει να τα δηλώσει τότε.
Οι απλοί έλεγχοι των οικονομικών αρχών - σε πολλές περιοχές - μετατράπηκαν σε πρόστιμα πολλών εκατοντάδων ή και χιλιάδων ευρώ σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα ομορφιάς και σπά, κλπ Επίσης  πλοιάρια που έκαναν ημερήσιες εκδρομές σε νησιά δεν είχαν κόψει αποδείξεις για παρεχόμενες υπηρεσίες.
Κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας σε έλεγχο που έγινε σε χώρο πάρκινγκ βρέθηκε αυτοκίνητο με Βουλγαρικές πινακίδες. 
Ο κατάλογος είναι μεγάλος και συνεχώς ανανεώνεται.
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ 
 1. Στοχευμένος μερικός επιτόπιος έλεγχος σε μεγάλη νυχτερινή πίστα των Αθηνών, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 32 φορολογικών στοιχείων, αξίας 6.500,00€, με συνέπεια την 48ώρη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ως άνω προληπτικός έλεγχος εξελίχθηκε σε έρευνα η οποία επεκτάθηκε σε γνωστό καλλιτέχνη. Εντοπίσθηκε η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, ενώ συνεπεία του ελέγχου, ο καλλιτέχνης υπέβαλε φορολογική δήλωση, στην οποία συμπεριέλαβε ακαθάριστα έσοδα 620.000€, με αναλογούντα φόρο εισοδήματος 181.180,72 ευρώ.
2. Στοχευμένος μερικός επιτόπιος έλεγχος σε μεγάλη νυχτερινή πίστα της παραλιακής, όπου λόγω ληξιπροθέσμων οφειλών Φ.Π.Α. άνω του ποσού των 1.200.000€, η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής με τη συνδρομή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης προέβησαν σε άμεση κατάσχεση της ημερήσιας είσπραξης. Παράλληλα διαπιστώθηκαν: Η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, καθώς και ανακριβής υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2016 και 2017. Συνεπεία του ελέγχου, η επιχείρηση προέβη σε υποβολή της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης για τη χρήση 2015, στην οποία συμπεριελήφθησαν ακαθάριστα έσοδα 2.099.520€, φορολογητέα κέρδη 769.198€, ενώ το βεβαιωθέν ποσό φόρου ανήλθε σε 197.906€. Παράλληλα, υπεβλήθησαν τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α. χρήσεων 2016 και 2017, βάσει των οποίων δηλώθηκαν επιπλέον εκροές ύψους 2.016.114 ευρώ, αναλογούντα φόρου 245.683,47 ευρώ.
3. Στοχευμένος έλεγχος σε Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την εμπορία και επεξεργασία κρέατος, κατά τον οποίο προέκυψε διόγκωση των δαπανών κατά 2.394.797,77 ευρώ για τη χρήση 2014 και κατά 1.179.279,09 ευρώ για τη χρήση 2015 και την κατ΄ αυτόν τον τρόπο σημαντική μείωση των φορολογητέων κερδών. Η διόγκωση των δαπανών έγινε μέσω της δημιουργίας σχηματισμού προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Σε γνωστό νησί των Κυκλάδων, στο πλαίσιο διενέργειας προληπτικού ελέγχου σε επιχείρηση ενοικίασης πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων, κατασχέθηκαν ανεπίσημα βιβλία καταχώρησης πελατών, καθώς και στελέχη αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για τα έτη από το 2010 έως και την ημερομηνία του ελέγχου. Η εκτιμώμενη φοροδιαφυγή ανέρχεται στις 500.000€ περίπου. Η υπόθεση έχει μετεξελιχθεί σε έρευνα.
5. Σε κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, στο πλαίσιο διενέργειας προληπτικού ελέγχου, εντοπίσθηκε επιχείρηση που διενεργεί περιηγητικές εκδρομές με πλοιάρια γύρω από το νησί, χωρία να έχει αποδώσει Φ.Π.Α. ύψους 330.000€, φόρος ο οποίος συνεπεία του ελέγχου αποδόθηκε στη συνέχεια από την επιχείρηση. Συνεπεία του ελέγχου ήταν η ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για τις Ν.Ε.Π.Α.
6. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε σε επιχείρηση εμπορίας ενδυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, εντοπίσθηκε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή από πωλήσεις διενεργούμενες μέσω Facebook που αποστέλλονταν σε όλη την Ελλάδα. Εκτιμάται ότι σε διάστημα μόλις επτά μηνών δεν εκδόθηκαν 3.500 αποδείξεις λιανικής πώλησης συνολικής αξίας 300.000 ευρώ. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.
7. Σε διενεργούμενο προληπτικό έλεγχο σε Καφέ-Μπαρ σε γνωστό νησί της Δωδεκανήσου, εντοπίσθηκε η έκδοση φορολογικών στοιχείων από Φορολογικό Μηχανισμό με στοιχεία άλλης ανύπαρκτης επιχείρησης.
8. Σε στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε αναψυκτήρια που στεγάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους, προέκυψε κατά την ημέρα του ελέγχου η μη έκδοση 23 φορολογικών στοιχείων, στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου (Σπιναλόγκα), καθώς και 13 φορολογικών στοιχείων στο κέντρο της Αθήνας, στο χώρο του Νομισματικού Μουσείου.
9. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση εστίασης σε νησί του Ιονίου, πέραν της μη έκδοσης 48 αποδείξεων λιανικής πώλησης κατά την ημέρα του ελέγχου, προέκυψε η έκδοση φορολογικών στοιχείων μέσω ΦΤΜ και η συστηματική εν συνεχεία ακύρωσή τους. Η αξία των φορολογικών στοιχείων που είχαν ακυρωθεί κατά την ημέρα του ελέγχου ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ.
10. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο σε γνωστό κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, σε εστιατόριο ξενοδοχείου, από αντιπαραβολικό έλεγχο των εκδοθέντων μέσω ΦΤΜ φορολογικών στοιχείων και του POS της επιχείρησης, εντοπίσθηκε η μη έκδοση 65 αποδείξεων λιανικής πώλησης αξίας 23.675,50 ευρώ για μόλις μια ημέρα. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.
11. Στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, από προληπτικό έλεγχο σε πλυντήριο αυτοκινήτων, από τον εντοπισμό ανεπίσημων στοιχείων, προέκυψε η μη έκδοση 407 αποδείξεων παροχής υπηρεσιών αξίας 7.500€.
12. Σε επιχείρηση στάθμευσης οχημάτων στον ευρύτερο χώρο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένου μερικού επιτόπιου ελέγχου, εντοπίσθηκαν οχήματα με Βουλγάρικους αριθμούς κυκλοφορίας, τα οποία εκμισθώνονταν στην Ελληνική επικράτεια. Ακολούθησε ο εντοπισμός και η δέσμευση ενός εξ αυτών. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.
13. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίσθηκε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών spa εντός πολυτελών ξενοδοχείων στη Ρόδο και τη Μύκονο, να χρησιμοποιεί παράνομα POS συνδεδεμένα με αλλοδαπό πάροχο. Τα ως άνω POS κατασχέθηκαν και διαβιβάστηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης.
14. Επιχείρηση αθλητικών υποδημάτων στη Θεσσαλονίκη, εντοπίσθηκε στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου, να εκδίδει πρόχειρες χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης στις περιπτώσεις που η συναλλαγή γινόταν με μετρητά, τις οποίες στη συνέχεια τις καταχωρούσε προσωρινά σε ηλεκτρονικό αρχείο και ακολούθως τις διέγραφε. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.
15. Στην ευρύτερη περιοχή της Βέροιας εντοπίσθηκε η μη έκδοση 166 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 65.000€ από επιχείρηση εμπορίας καυσόξυλων.
16. Σε επιχειρήσεις καφέ γνωστής αλυσίδας, εντοπίσθηκε η μη έκδοση 80 και 74 φορολογικών στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.
17. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου αλκοολούχων ποτών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, διαπιστώθηκε η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τις χρήσεις 2014 έως και 2016, ενώ ο πραγματοποιηθείς τζίρος για το ως άνω διάστημα ξεπερνούσε τα 3.500.000€. Ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α. εκτιμάται σε 287.000€. Παράλληλα διενεργήθηκε άμεση κατάσχεση ποσού 68.600€ που βρέθηκε στο ταμείο της επιχείρησης. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.
18. Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε πρατήρια υγρών καυσίμων ενδεικτικά αναφέρουμε : Περίπτωση πρατηρίου σε γνωστό νησί του Ιονίου, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 121.857,45€. Πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βόρεια Ελλάδα, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 8 φορολογικών στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης συνολικής αξίας 9.202,49€. Πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βόρεια Ελλάδα, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 15 φορολογικών στοιχείων για πωλήσεις υγραερίου κίνησης συνολικής αξίας 9.498,93 ευρώ. Πρατήριο υγρών καυσίμων σε νησί του Ιονίου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 21 φορολογικών στοιχείων για την πώληση υγραερίου αξίας 5.511,67 ευρώ.
19. Σε επιχείρηση εστίασης (creperie) σε γνωστό νησί των Σποράδων διαπιστώθηκαν 655 περιπτώσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων σε διάστημα μόλις πέντε ημερών (από 17 έως 21/8).
20. Σε στοχευμένους ελέγχους σε ελαιοτριβεία ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: Στην ευρύτερη περιοχή Λακωνίας εντοπίσθηκαν σε ελαιοτριβείο 15 τόνοι ελαιόλαδο χωρίς φορολογικά στοιχεία απόκτησης. Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης εντοπίσθηκε η μη έκδοση 19 φορολογικών στοιχείων αξίας 62.700€ από την πώληση 19 τόνων ελαιόλαδου. Στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας εντοπίσθηκε μη έκδοση 26 φορολογικών στοιχείων από την πώληση ελαιολάδου συνολικής αξίας 18.000€. Στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας διαπιστώθηκε η μη έκδοση 34 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 2.200,00 ευρώ από το εκθλιπτικό δικαίωμα, ενώ για τρία χρόνια δεν είχαν υποβληθεί Δηλώσεις Εισοδήματος και Φ.Π.Α.
21. Στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, επιχείρηση εμπορίου και επεξεργασίας μετάλλων εντοπίσθηκε να μην έχει εκδώσει φορολογικά στοιχεία για πώληση 16,6 τόνων χαλκού συνολικής αξίας 83.490€.
22. Από διενεργούμενο προληπτικό έλεγχο που έγινε σε δυο κρεοπωλεία στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :Το πρώτο από το 2015 έως 2017 εξέδωσε φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 901.543,96 € πλέον Φ.Π.Α. 117.209,02 € χωρίς υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και με υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Το δεύτερο από το 2015 έως 2017 εξέδωσε φορολογικά στοιχεία από μη δηλωμένη φορολογική ταμειακή συνολικής αξίας 812.946,57 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 107.683,96 ευρώ, χωρίς την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και με υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. . Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.
23. Σε προληπτικό έλεγχο που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Ηλείας σε εταιρεία ανακύκλωσης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε γίνει απόδοση χαρτοσήμου τιμολογίων . Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα από όπου και προέκυψε η μη καταβολή τελών ύψους 140.000,00€.
24. Σε στοχευμένο προληπτικό έλεγχο που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει παράνομη συγκομιδή 60 τόνων από το προϊόν ακτινίδια, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο σε ψυκτικούς θαλάμους , χωρίς να υπάρχουν παραστατικά αγοράς . Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.
25. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Μεσσηνίας σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών ΣΝΑΚ ΚΑΦΕ διαπιστώθηκε η ανακριβή έκδοση 44 φορολογικών στοιχείων αξίας 163,6 ευρώ. Η επιχείρηση προέβαινε σε συστηματική έκδοση υποτιμολογημένων φορολογικών στοιχείων, όχι με βάση την τιμή του τιμοκαταλόγου της, αλλά με αξία 0,10 ευρώ για κάθε πωλούμενο είδος.
26. Σε προληπτικό έλεγχο σε νησί του Ιονίου σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων-μοτοσικλετών διαπιστώθηκε η μη έκδοση 22 φορολογικών στοιχείων αξίας 2.450,00 ευρώ.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Πυρετός για το συλλαλητήριο για την Μακεδονία

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες ενόψει του συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ήδη η εξέδρα έχει στηθεί στην παραλιακή λεωφόρο στην πλατεία του Λευκού Πύργου, με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 2 το μεσημέρι ωστόσο από πολύ νωρίτερα αναμένεται η προσέλευση του κόσμου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, τουλάχιστον 500 λεωφορεία αναμένεται να καταφθάσουν στη Θεσσαλονίκη από όλη την Ελλάδα, ενώ πολλοι διαδηλωτές θα καταφθάσουν με αεροπλάνα και τρένα.

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η συμμετοχή θα ξεπεράσει ακόμα και τις προσδοκίες τους και κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές.

Η συντονιστική επιτροπή του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία έχει ανακοινώσει τα ονόματα των ομιλητών. Αυτοί θα είναι οι:

- Στέργιος Καλόγηρος, Δημοσιογράφος
- Κώστας Καραΐσκος, Δημοσιογράφος
- π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης
- Νίκος Λυγερός, Στρατηγικός Σύμβουλος
- Φραγκούλης Σ. Φράγκος, Στρατηγός ε.α. Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ

Η Αστυνομία έχει τεθεί σε συναγερμό αφού την ίδια ώρα αντιεξουσιαστές θα πραγματοποιήσουν αντισυγκέντρωση στην πλατεία της Καμάρας.

real
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

«Πράσινο φως» για νέα διόδια στην Αττική

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή πλευρικών διοδίων στους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου που «είχε μπει στο συρτάρι» για τρία χρόνια υπό τον φόβο των αντιδράσεων, τελικά εγκρίθηκε προ τριημέρου, με υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλου. 
Το έργο περιλαμβάνει και τη μετατροπή του κόμβου Βαρυμπόμπης σε «δακτυλίδι» και παρεμβάσεις στους κόμβους Κηφισιάς και Καλυφτάκη.
Στην περίπτωση της Βαρυμπόμπης θα κατασκευαστούν δύο μικρότεροι δακτύλιοι για να διευκολύνουν τις συνδέσεις με το τοπικό οδικό δίκτυο, ενώ η σημερινή γέφυρα θα διατηρηθεί και μετά το πέρας της κατασκευής του δακτυλίου θα μετατραπεί σε χώρο πρασίνου. Ο εκτιμώμενος χρόνος κατασκευής είναι το 1,5 έτος.
Στον κόμβο Κηφισίας επελέγη η κατασκευή μιας γέφυρας που θα συνδέει την οδό Ιλισίων με το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ θα γίνουν προπαρασκευαστικές εργασίες και στον κόμβο Καλυφτάκη.
Η λειτουργία πλευρικών σταθμών διοδίων στους βασικούς κόμβους της ΠΑΘΕ στην Αττική προβλεπόταν στη σύμβαση του 2007 με τη Νέα Οδό, ωστόσο προχώρησαν μόνο τα πλευρικά διόδια Καπανδριτίου και Μαλακάσας, ενώ με την αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης το 2013 απαλείφθηκαν τα πλευρικά διόδια στους κόμβους Λυκόβρυσης και Καλυφτάκη. 
Η διαδικασία αδειοδότησης των διοδίων Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου ξεκίνησε το 2014 και ξεσήκωσε αντιδράσεις, με το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής να γνωμοδοτεί αρνητικά, βασιζόμενο στην απουσία ολοκληρωμένου δικτύου παράδρομων. Η υπόθεση «μπήκε στο συρτάρι» καθώς διαδοχικοί υπουργοί Περιβάλλοντος αρνήθηκαν να την υπογράψουν.
Ωστόσο το έργο δεν ακυρώθηκε και ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης το υπουργείο Υποδομών έχει καταβάλει έως σήμερα περί τα 7 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις στη Νέα Οδό για το διάστημα έως το Μάρτιο του 2017.


in.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Μια Κυριακή γεμάτη ντέρμπι

Μια Κυριακή με σπουδαία ντέρμπι σε Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία μας περιμένει. 
Εν αντιθέσει με το Σάββατο, τα σπουδαία ματς της ημέρας είναι παντού γύρω μας! 

Εν αντιθέσει με το Σάββατο που είχε μια μεγάλη ποικιλία αγώνων, αλλά στερούνταν το μεγάλο ντέρμπι, η Κυριακή είναι γεμάτη σπουδαία ματς σε όλη την Ευρωπαϊκή ήπειρο. Σε Γαλλία και Ιταλία βρίσκουμε τα σημαντικότερα ματς της ημέρας αυτής.
Είσαι ενήμερος για τις εξελίξεις με τις Μόνιμες Άδειες Στοιχήματος;
Στη Σουπερλιγκ έχουμε πέντε παιχνίδια. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται την Ξάνθη στο "Γ. Καραϊσκάκης" προκειμένου να παραμείνει στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ που επιθυμεί να παραμείνει στο κυνήγι του πρωταθλητή, υποδέχεται νωρίς το μεσημέρι, τον Απόλλων Σμύρνης στην Τούμπα. Στα ενδιάμεσα έχουμε ακόμα τρια ματς. Ο Ατρόμητος θέλει να συνεχίσει την "τρελή" του πορεία και πάει στα Γιάννινα να παίξει με τον ΠΑΣ. Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Πανιώνιο, ενώ η Λαμία φιλοξενεί τον Αστέρα με σκοπό να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις.
Στην Ιταλία, έχουμε ένα μακροσκελές πρόγραμμα, εννιά αγώνων με αποκορύφωμα το βραδινό ντέρμπι στο "Σαν Σίρο". Η Ιντερ, υποδέχεται τη Ρόμα με σκοπό να εδραιωθεί στην τρίτη θέση και να περιμένει ένα "μικρό θαύμα" για να πλησιάσει στην κορυφή. Η Ρόμα έχει μείνει αρκετά πίσω και θέλει ένα μεγάλο αποτέλεσμα προκειμένου να επανέλθει στους στόχους της. Η πρωτοπόρος Νάπολι, έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα της Αταλάντα. Η Νάπολι θέλει να παραμείνει στην κορυφή ως το τέλος και η νίκη σε μια τέτοια έδρα είναι "μονόδρομος". Η Λάτσιο, από την τέταρτη θέση, υποδέχεται την Κίεβο με σκοπό να πλησιάσει την Ίντερ και να ξεφύγει από τη Ρόμα. Η Μίλαν πάει στην έδρα της Κάλιαρι κι ευχή όλων στην ομάδα, είναι να κερδίσει επιτέλους ένα παιχνίδι, εύκολα. Στα υπόλοιπα ματς, η Βερόνα υποδέχεται την Κροτόνε σ' ένα ντέρμπι παραμονής, η Μπολόνια υποδέχεται την Μπενεβέντο, η Ουντινέζε παίζει με την Σπαλ, η Φιορεντίνα πάει στη Γένοβα να παίξει με τη Σαμπντόρια και η Σασουόλο υποδέχεται την Τορίνο.
Τρια ματς στη Γαλλία και τα τρία είναι τρομερά ενδιαφέροντα. Το κορυφαίο είναι αναμφίβολα, το ντέρμπι Λυών - Παρί. Η επίθεση της Λυών είναι σε εκπληκτική κατάσταση, η Παρί εκτός έδρας δείχνει να δυσκολεύεται ορισμένες φορές και το ματς αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί έως και αμφίρροπο. Η Νις υποδέχεται τη Σεντ Ετιέν με τους γηπεδούχους να είναι το φαβορί, ενώ η Μονακό αναμένεται να έχει ένα εύκολο απόγευμα με την ουραγό Μετς των πολλών προβλημάτων.
Στην Ισπανία έχουμε τέσσερις αγώνες. Η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα, μετά την ήττα στο κύπελλο από τη συμπολίτισσα, Εσπανιόλ, πηγαίνει στην Ανδαλουσία να παίξει με την Μπέτις. Ο Βαλβέρδε προσπαθεί να κάνει ροτέισον για να τους έχει όλους φρέσκους και να υποδεχτεί τον Φελίπε Κουτίνιο σε λίγες μέρες που θα είναι έτοιμος. Η Ρεάλ Μαδρίτης, νωρίτερα φιλοξενεί τη Λα Κορούνια θέλοντας να λύσει κάποια προβλήματα με μια καλή εμφάνιση. Νωρίς το μεσημέρι, η Αλαβές φιλοξενεί τη Λεγανιές, ενώ αργότερα η Σοσιεδάδ υποδέχεται τη Θέλτα σ' ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ματς της αγωνιστικής.
Στην Αγγλία έχουμε ένα μόλις ματς, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Η Σαουθάμπτον υποδέχεται την Τότεναμ και μαζί υποδέχεται τον πρώην προπονητή της, Μαουρίσιο Ποκετίνο. Κάθε φορά που ο Ποκετίνο θα πηγαίνει στο "Σεν Μέρις" θα έχει ενδιαφέρον. Είναι αυτός που έβαλε τις μεγάλες βάσεις για να δημιουργηθεί η καλή ομάδα του Κούμαν. Η Τότεναμ προσπαθεί να μπει στην τετράδα και κάθε ματς είναι σημαντικό.
Στη Γερμανία, η Μπάγερν υποδέχεται τη Βέρντερ Βρέμης. Η Μπάγερν δείχνει να είναι καλά και θέλει να επεκτείνει την διαφορά της από τους διώκτες της. Ο Χάινκες δεν έχει όρεξη γι' αστεία και η Βέρντερ αν δεν προσέξει μπορεί να γίνει "σάκος του μποξ". Αργότερα, η Σάλκε υποδέχεται το Αννόβερο. Ωραίο ματς με τους "βασιλικούς μπλε" να είναι το φαβορί.
Τέλος, ένα σπουδαίο ντέρμπι έχουμε στην Ολλανδία. Ο Άγιαξ έχει μείνει στο -5 από την Αϊντχόφεν και θέλει να πλησιάσει στην κορυφή. Η Φέγενορντ έχει μείνει πίσω και το ντέρμπι αυτό είναι ένας καλός τρόπος να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις από τη μέτρια σεζόν.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

20.1.18

Σε ρυθμούς καρναβαλιού μπαίνει η Πάτρα

Κεντρικό θέμα η ανεργία

Σε ρυθμούς καρναβαλιού μπαίνει η Πάτρα με την τελετή έναρξης της μεγάλης πολιτιστικής γιορτής της πόλης, στέλνοντας ταυτόχρονα μηνύματα αισιοδοξίας, ζωντάνιας και χαράς.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές θα είναι και φέτος οι χιλιάδες νέοι και νέες της Πάτρας, μέλη των πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», οι οποίοι με τη φαντασία τους, την ευρηματικότητά τους και την καλλιτεχνική τους διάθεση, καταφέρνουν κάθε χρόνο να αναδεικνύουν τον κορυφαίο πολιτισμικό θεσμό της πόλης.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι με την παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη από καρναβαλιστές, μέλη του Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου «Καρναβάλι Πάτρας» και της γνωμοδοτικής επιτροπής. Η τελετή της παράδοσης του λαβάρου έγινε στο δημαρχείο, υπό τους αποκριάτικους ρυθμούς της δημοτικής μουσικής και με το γλυκό έθιμο του σοκολατοπόλεμου από τους συλλόγους των σοκολατοριχτών «Σοκολατορίχτες», «Σοκολατομαχίες», «Σοκολατοδρομίες», «Σοκολατομανίες» και «Σοκολατοπαίχτες».
Παράλληλα, η χορωδία του συλλόγου των Λευκάδιων Πάτρας «Η Φανερωμένη» έκανε τη δική της ξεχωριστή μουσική παρέμβαση, παρουσιάζοντας καντάδες της Αποκριάς.
Στις 20.30 το βράδυ ξεκίνησε στην πλατεία Γεωργίου η τελετή έναρξης του πατρινού καρναβαλιού.  Φέτος, το πατρινό καρναβάλι έχει ως θέμα του την ανεργία, ενώ η καρναβαλική περίοδος θα διαρκέσει χρονικά περίπου ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, όποτε θα ολοκληρωθεί με τη μεγάλη παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους και την τελετή λήξης στο παλιό λιμάνι.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Forbes: Τα ξενοδοχεία που ανοίγουν στην Ελλάδα το 2018

«Έλληνες θεοί: Πέντε νέα ξενοδοχεία που υπόσχονται ονειρικές διακοπές», είναι ο τίτλος εκτενούς αφιερώματος του περιοδικού Forbes στα ξενοδοχεία που αναμένεται να ανοίξουν στην Ελλάδα ενόψει του φετινού καλοκαιριού και διαθέτουν όλες τις κατάλληλες υποδομές και καθρεφτίζουν τις νέες τάσεις στον τουρισμό.
 
Το πρώτο από αυτά είναι το ξενοδοχείο «Cavo Spada Luxury Sports & Leisure Resort & Spa» στην Κρήτη, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του ξανά τον Μάρτιο, κατόπιν εκτεταμένων ανακαινίσεων. «Η γοητευτική παραθαλάσσια ιδιοκτησία θα έχει μινιμαλιστικό ντιζάιν με όλα τα δωμάτια να έχουν θέα στη Μεσόγειο», αναφέρει το δημοσίευμα.

Το δεύτερο είναι το ξενοδοχείο «MarBella Nido Suite Hotel & Villas» στην Κέρκυρα. «Τα δύο εστιατόρια, το beach bar και το σπα συμπληρώνουν την πολυτελή του εικόνα», σημειώνει το Forbes.

To τρίτο ξενοδοχείο στη λίστα του Forbes είναι το «Euphoria Retreat», στην Πελοπόννησο, μία ώρα έξω από την Καλαμάτα.
Τέταρτο στη λίστα το ξενοδοχείο «Gennadi Grand Resort» στη Ρόδο, το οποίο διαθέτει 266 δωμάτια και σουίτες έχουν ιδιωτική πισίνα και κήπο.

Την «χρυσή» πεντάδα κλείνει το ξενοδοχείο «Ikos Dassia», στην Κέρκυρα.
 

 
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Η Ζωή στο διαδίκτυο

Νέο μέσο ενημέρωσης από την Κωνσταντοπούλου;...
 
Μέσω twitter η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ανακοίνωσε» την δημιουργία ενός νέου μέσου ενημέρωσης(;)

Συγκεκριμένα στον προσωπικό της λογαριασμό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έγραψε:
 
«Το freedomtv είναι το δικό σου μέσο ενημέρωσης!
Ελεύθερο την Τρίτη 23 Γενάρη»


altsantiri.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Πρεμιέρα, την Κυριακή, στο survivor

Η μεγάλη περιπέτεια του survivor 2018 αρχίζει. 
Η τηλεόραση του ΣΚΑΙ θα μεταδίδει και φέτος από Κυριακή μέχρι Τετάρτη κάθε βράδυ στις 9 το ριάλιτι επιβίωσης έχοντας επενδύσει πολλά σ’ αυτό το πρόγραμμα,  πιστεύοντας πως στους επόμενους 6 μήνες θα αποφέρει κέρδη (όχι μόνο οικονομικά) όπως και πέρσι. Για το λόγο αυτό εκτός της μετάδοσης των αγωνισμάτων θα υπάρχουν και ειδικές ενημερωτικές εκπομπές κάθε μεσημέρι.  

Η πρεμιέρα είναι στις 7μμ της Κυριακής – σε έκτακτη εκπομπή - οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τους 24 παίκτες, που πήραν το εισιτήριο ανάμεσα σε 70 χιλιάδες συμμετοχές για να μπουν στο παιχνίδι. Θα ακολουθήσει στις 9μμ το πρώτο αγώνισμα

Από την άλλη πλευρά: Οι υπόλοιποι τηλεοπτικοί σταθμοί θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να … «κόψουν» όσο είναι δυνατό τη διαφορά τηλεθέασης. 
 Με νέα προγράμματα, παιχνίδια, σήριαλ και ότι άλλο, θα επιδιώξουν να μην έχουν σοβαρούς οικονομικούς και όχι μόνο τριγμούς.
Δεν είναι λίγοι πάντως οι ειδικοί που πιστεύουν ότι η επιτυχία δεν είναι εξασφαλισμένη. Το πρώτο survivor πέτυχε γιατί αιφνιδίασε. Το δεύτερο, είναι δεύτερο και θα συγκρίνεται πάντα με το προηγούμενο, δε θα προσφέρει τίποτα ξεχωριστό κλπ, είναι μερικές από τις απόψεις που διατυπώνονται.      
Εκτός αν οι 24 παίκτες που έχουν ήδη προσγειωθεί στον εξωτικό Άγιο Δομίνικο και έχουν ριχτεί στο στίβο της μάχης κάνουν τη διαφορά. Στόχος τους ένας: η νίκη που θα συνοδεύεται από μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Οι πρώτες μέρες, όπως σημειώνει ανακοίνωση του καναλιού, είναι ίσως οι δυσκολότερες για τους περισσότερους πριν προσαρμοστούν στη νέα τους καθημερινότητα.

Παρουσιαστής θα είναι πάλι ο Σάκης Τανιμανίδης. Τις δύο ομάδες αποτελούν και πάλι ολυμπιονίκες, ηθοποιοί, τραγουδιστές, τραγουδίστριες, μανεκέν, γυμναστές και γυμνάστριες κλπ.
«Διάσημοι»: Κατερίνα Δαλάκα, Γιάννης Δρυμωνάκος, Στέλιος Κρητικός, Μιχάλης Μουρούτσος, Ξένια –REC, Νάσος Παπαργυρόπουλος, Αλέξανδρος Παρθένης, Μαρία Σαμαρίνου, Γιάννης Τσίλης, Όλγα Φαρμάκη, Κατερίνα Χαλικιά και Ελένη Χατζίδου.
«Μαχητές»: Νικόλας Αγόρου, Χάρης Γιακουμάτος, Ηλίας Γκότσης, Βιργινία Δικαιούλια, Θοδωρής Θεοδωρόπουλος, Νίκος Θωμάς, Ροδάνθη Καπάρου-Καπαράκη, Αγγελική Κοκαλίτσα, Μελίνα Μεταξά, Μαρίνα Πήχου, Ντάρια Τουρόβνικ, Κωνσταντίνος Τσεπάνης.

Αντ. Χαζάπης
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Ολοταχώς για 4 ευρώ το ελαιόλαδο

Γενικευμένη πλέον η αύξηση των τιμών παραγωγού έξτρα παρθένου ελαιολάδου
Θέµα χρόνου θεωρούν πλέον οι βασικοί συντελεστές της παραγωγής ελαιολάδου µια επάνοδο στα 4 ευρώ κι άνω, καθώς µαζικά ιδιώτες και συνεταιρισµοί ανέβασαν τις προηγούµενες ηµέρες τις τιµές παραγωγού.
Στην Λακωνία, όπως εκτιµά ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Αγροτικών Συνεταιρισµών Επιδαύρου-Λιµηράς (ΚΑΣΕΛΛ) Νίκος Γραµµατικάκης «το ενδεχόµενο αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό να συµβεί σύντοµα, λόγω της ζήτησης από Ιταλία και Ισπανία».
Από τη Νεάπολη Λακωνίας ως τους Μολάους οι τιµές που απολαµβάνει πλέον ο παραγωγός είναι άνω των 3,80 ευρώ το κιλό, ενώ στα 3,85 ευρώ «έκλεισε» η δηµοπρασία πώλησης του ΑΣ Κροκεών 56 τόνων.
Την ίδια ώρα, προς 3,70 ευρώ αγοράζει ελαιόλαδο ο ΑΣ Ελαιώνας στους Γαργαλιάνους, ενώ αύξηση 5 λεπτών ανακοίνωσαν η Κωνσταντόπουλος (πρώην ΕΑΣ) στη Μεσσηνία και ο Αγελλακόπουλος της «Ελαιόφυλλο» στην Αιγιάλεια, που αγοράζουν με 3,55 ευρώ.
Άκρως ενθαρρυντική ήταν και η τιµή πώλησης µέσω διαγωνισµού, που εξασφάλισε για 80 τόνους ελαιόλαδο ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Εµπάρου. 
Η οργάνωση πήρε 3,82 ευρώ, λέει στην Agrenda ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού Γιώργος Περογιαννάκης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή.
«Καλή ένδειξη» ο διαγωνισµός
Τιµή 3,65 ευρώ, αρκετά πάνω από τις τιµές που «έπαιζαν» πέρσι τέτοια περίοδο στο νησί εξασφάλισαν για τους 65 τόνους έξτρα παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας 0,3-0,8 βαθµών, που είχαν στις δεξαµενές του κι «έβγαλαν» σε διαγωνισµό 9 αγροτικοί συνεταιρισµοί του Ηρακλείου.


Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Καλή αντάμωση στους δρόμους δίνουν οι αγρότες

Ο κύβος ερρίφθη για τους αγρότες που πρόσκεινται στην Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, δηλαδή στο πανελλαδικό συντονιστικό των μπλόκων.
Η απόφαση που πάρθηκε κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, είναι να στηθεί μπλόκο στη Λάρισα, την ερχόμενη Πέμπτη 25 Ιανουαρίου.
Άγνωστα προς το παρόν παραμένουν δύο σημαντικά στοιχεία: Πρώτον το σημείο που θα συγκροτηθεί το μπλόκο και δεύτερον εάν θα υπάρξει συνεργασία με τους αγρότες του λεγόμενου «μπλόκου των Τεμπών».
Σε ότι αφορά το δεύτερο ζήτημα, αυτό αναμένεται να ξεκαθαριστεί σήμερα το απόγευμα, όταν και θα υπάρξει συνάντηση του αντιπροέδρου της ΕΟΑΣΝΛ με αγρότες που θα συνεδριάσουν στον Πλατύκαμπο.
Το μεσημέρι του Σαββάτου, από την ΕΟΑΣΝΛ εκδόθηκε ανακοίνωση όπου σημειώνονται μεταξύ άλλων:
«Η ΕΟΑΣΝΛ χαιρετίζει τους αγρότες των Φαρσάλων που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο και καλεί τους αγρότες του Τυρνάβου να συμμετέχουν δυναμικά και μαζικά στο συλλαλητήριο με τα τρακτέρ τους που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί στην κεντρική πλατεία.
Πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΕΟΑΣΝΛ στην οποία συζητήθηκαν τα οξυμμένα προβλήματα των αγροτών και η αγωνιστική απάντηση του οργανωμένου αγροτικού κινήματος.
Η πολιτική της κυβέρνησης, παλιά και νέα μέτρα,  μειώνει συνεχώς το εισόδημα μας, οδηγεί μαζικά στην φτώχεια και τον αφανισμό χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους. Πάνω από το 50% του εισοδήματος καταλήγει στα χέρια της κυβέρνησης με την άγρια φοροληστεία, τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ, τα κάθε είδους χαράτσια.
Παραδίδουμε την σοδειά μας με τις «ανοιχτές» τιμές χωρίς να ξέρουμε πόσο, πότε και αν θα πληρωθούμε, πουλάμε κοψοχρονιά την σοδειά μας και φτάνει 5-10 φορές ακριβότερη στην λαϊκή κατανάλωση, το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο και απαγορευτικό να καλλιεργήσουμε. Η κυβέρνηση σχεδιάζει εξομοίωση της τιμής του αγροτικού πετρελαίου με την βενζίνη την ίδια στιγμή που στους εφοπλιστές δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο.
Στον προϋπολογισμό του 2018 ψηφίστηκε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ κατά 2% και παράλληλα δεν θα εκπίπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών από την φορολογία, με μια έκπτωση 15% για φέτος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 1000€ εισφοράς στον ΕΦΚΑ θα φορολογούνται με 220€ όπως φορολογείται και το εισόδημα μας. Ψηφίστηκε αύξηση κατά 200 εκ. ευρώ των εισφορών του ΕΝΦΙΑ στα χωράφια που σημαίνει περίπου 12 ευρώ/στρέμμα ΕΝΦΙΑ.
Με το πολυνομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση ανοίγει διάπλατα από 1η Μάη ο δρόμος για κατασχέσεις και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς χωραφιών για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ήδη την προηγούμενη Τετάρτη 3 αγροτεμάχια στην Λάρισα βγήκαν στον πλειστηριασμό.
Για όλα τα παραπάνω ζητήματα είναι μονόδρομος ο αγώνας μας. Κανένας αγώνας δεν πήγε χαμένος. Η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη χωρίς τους αγώνες μας. Μπορέσαμε να ανακόψουμε την επίθεση, να εμποδίσουμε νέα μέτρα και να έχουμε και μερική ικανοποίηση κάποιων αιτημάτων μας που έδωσαν ανάσα να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε.
Υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΕΟΑΣΝΛ αποφάσισε να στηθεί αγωνιστικό μπλόκο στην Λάρισα την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου.
Απευθύνουμε συναδελφικό κάλεσμα στους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους του Νομού να συμμετέχουν και να στηρίξουν αποφασιστικά το μπλόκο και τον δίκιο αγώνα μας.
Η ΕΟΑΣΝΛ δεν αποκλείει κανένα αγρότη που θέλει να αγωνιστεί, αρκεί να συμφωνεί με το διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί και καθοριστεί σε συνεδριάσεις και συνελεύσεις των οργάνων του και μετά από διεξοδική και γόνιμη συζήτηση στα χωριά με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
Δίνουμε αγώνα επιβίωσης στον οποίο δεν περισσεύει κανείς.
Απέναντι στα μπλόκα που θα στήσουμε θα βρίσκονται και αυτή τη φορά η κυβέρνηση και όλοι όσοι στηρίζουν τη ΚΑΠ, ψηφίζουν και υλοποιούν τα μνημόνια. Οι μεγαλέμποροι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι και οι τραπεζίτες που εκμεταλλεύονται τον κόπο μας εξασφαλίζοντας τεράστια κέρδη. Οι μεγαλοαγρότες – επιχειρηματίες που καιροφυλακτούν ν’ αρπάξουν τη γη και το βιός μας.
Αγωνιστικά στο πλευρό μας θέλουμε να είναι ξανά οι σύμμαχοί μας, εργαζόμενοι, μικροί ΕΒΕ και τα άλλα λαϊκά στρώματα, καθώς έχουμε κοινά προβλήματα, κοινά αιτήματα, κοινούς στόχους.
Με δυναμική συμμετοχή και αρραγές μέτωπο, μπορούμε να βάλουμε φρένο στα μέτρα της κυβέρνησης και να διεκδικήσουμε λύσεις στα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που προβάλουμε.
Καλή αντάμωση στους δρόμους του αγώνα!»
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Ήπιε χλωρίνη γιατί τον εγκατέλειψε

Τέλος στη ζωή του αποπειράθηκε να δώσει ένας 29χρονος στον Βόλο λόγω της ερωτικής απογοήτευσης.

Το συμβάν σημειώθηκε προχθές το απόγευμα στον Βόλο όταν ο 29χρονος πήρε τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και είπε πως έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χλωρίνης. Ο 29χρονος είπε στους διασώστες πως η κοπέλα του τον είχε εγκαταλείψει και εκείνος ήπιε χλωρίνη.
Μάλιστα είχε πει στην κοπέλα του πως θα βάλει τέλος στη ζωή του αλλά εκείνη δεν τον πίστεψε. Μόλις εκείνη έφυγε ο νεαρός ήπιε τη χλωρίνη και τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ.
Στο σημείο όπου βρισκόταν μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο 29χρονος φέρεται να βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Εφημερίδα Θεσσαλία
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Παγετός και χαμηλές θερμοκρασίες στη Βόρ. Ελλάδα

Αρνητικές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στα βόρεια τμήματα της χώρας, αλλά και στο Λασίθι. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατεγράφησαν σε:
Παρανέστι Δράμας -5.6 β,
Χ/Κ Καϊμάκτσαλαν και Λαγκαδάς -3.9 β,
Φωτολίβος Δράμας -3.7 β,
Σέρρες -3.3 β, Δράμα -3.2 β,
Μικρόκαμπος Δράμας -2.8 β,
Καλαμπάκι Δράμας -2.7 β,
Αριδαία -2.5 β,
Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας -2 β και
Τζερμιάδον Λασιθίου -1.9 β. Κελσίου.
Αλλά και την Παρασκευή υπήρχαν χαμηλές θερμοκρασίες από παγετό που εκδηλώθηκε στα κεντρικά και κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας. Οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατεγράφησαν: Βλάστη Κοζάνης και Κοιλάδα Κοζάνης -7.8 β, Νευροκόπι -7.1 β, Χ/Κ Καϊμάκτσαλαν -6.8 β, Ασπράγγελοι και Χ/Κ Παρνασσός (1950 μέτρα) -6.5 β, Λαγκαδάς -6 β, Χ/Κ Βασιλίτσα -5.9 β. και Σέρρες -5.7 β Κελσίου.
Την Κυριακή πάντως προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα και βαθμιαία επέκταση των φαινομένων κατά τη διάρκεια της ημέρας και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά και μετά το απόγευμα και σε βόρειες ημιορεινές περιοχές. Παράλληλα, ενισχυμένοι θα πνέουν οι άνεμοι στα πελάγη, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες περιορισμένη θα είναι η ορατότητα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Στοιχεία και φωτo από το meteo.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Τάλλως: Ο μυθικός φύλακας της Κρήτης

Στη θέση του θα τοποθετηθεί εκ νέου ο PHYLAX, που είχε τοποθετηθεί στην παραλιακή και που προκάλεσε αντιδράσεις από ομάδες πολιτών και τελικά «κατεδαφίστηκε».
Ο «Φύλακας», το κόκκινο άγαλμα με τα φτερά, το οποίο ως άλλος «Τάλως» που φυλούσε την Κρήτη από τους εχθρούς και κοσμούσε την ακτή από όπου, σύμφωνα με τον μύθο, απέπλευσε ο Θησέας για να νικήσει τον Μινώταυρο, βάζοντας τέρμα στην αποστολή-θυσία των νέων Αθηναίων, έπεσε την νύχτα της Πέμπτης και έσπασε.
Ο δήμαρχος, Παλ. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης  σημείωσε ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης, 15 νέοι, γεροδεμένοι άνδρες με κουκούλες, αυτοκίνητα κι ένα μεγάλο τζιπ, έδεσαν το άγαλμα και το τράβηξαν. Αποτέλεσμα ήταν να ξεκολλήσει από τη βάση του και να πέσει κάτω, από όπου και το έσυραν έως ότου υποστεί σημαντικές φθορές (έσπασε ο λαιμός, τα φτερά κά).
Σημείωσε ότι πρόσφατα είχε ολοκληρωθεί η ανάπλαση της συγκεκριμένης περιοχής, όπου τοποθετήθηκαν γλυπτά από τα ταυροκαθάψια (τους αγώνες των νέων με τους ταύρους στην Κρήτη) και θεωρήθηκε σκόπιμο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής να ενισχυθεί ο μύθος με την τοποθέτηση του PHYLAX, ο Τάλως δηλαδή, ο γνωστός και τρομερός φύλακας της Κρήτης, που είχε δημιουργήσει ο θεός Ήφαιστος.
Ο Τάλως κατά τον Πλάτωνα ήταν επιφορτισμένος με το καθήκον να επιτηρεί την εφαρμογή των νόμων στην Κρήτη, κουβαλώντας τους μαζί του γραμμένους σε χάλκινες πλάκες. Ήταν φτερωτός και το καθήκον αυτό το εκτελούσε πετώντας. Κρατούσε σε απόσταση τα άγνωστα πλοία που πλησίαζαν την Κρήτη πετώντας τους τεράστιες πέτρες. Αν οι άγνωστοι είχαν ήδη αποβιβαστεί, τους έκαιγε με την ανάσα του ή πυράκτωνε το χάλκινο σώμα του σε κάποια φωτιά, τους αγκάλιαζε σφιχτά πάνω του κι έτσι τους έκαιγε.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΦΩΤΟ - Στις Θερμοπύλες έφτασαν οι Κρητικοί

Στάση στις… Θερμοπύλες έκαναν οι αλογατάρηδες της Κρήτης που από έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους για την Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο για το Σκοπιανό.
Όπως ενημερωθήκαμε από το cretapost.gr:   
Η ομάδα των Κρητικών αναχώρησε από το λιμάνι του Ηρακλείου, ντυμένοι με τις παραδοσιακές κρητικές στολές, με άλογα, μαντιναδολόγους και καλλιτέχνες κρητικής μουσικής, για να δώσουν το δικό τους δυναμικό παρών και να στηρίξουν τους Μακεδόνες.
Προηγήθηκε άλλη μία στάση, νωρίς το πρωί,  στην Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα όπου και φωτογραφήθηκαν μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα. Τις φωτογραφίες ανάρτησε στο facebook ο Κωνσταντίνος Χατζημηνάς.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Επιθυμείς να αποκτήσεις λεπτή μέση; Δες πώς!

Αυτό που πιθανότατα γνώριζες μέχρι σήμερα είναι πως η συστηματική κατανάλωση αμυγδάλων συνδέεται με την καλύτερη λειτουργία της καρδιάς.

Εκείνο όμως που πιθανότατα αγνοούσες, όσο περίεργο κι αν σου ακούγεται, είναι ότι τα αμύγδαλα εκτός από την πληθώρα θρεπτικών συστατικών που χαρίζουν στον οργανισμό σου, μπορούν να σε βοηθήσουν να αποκτήσεις πιο λεπτά και καλλίγραμμα πόδια και μέση δαχτυλίδι! Διαβάστε παρακάτω...
Σύμφωνα με τους ειδικούς, αν καταναλώνεις 42 γραμμάρια αμύγδαλα σε καθημερινή βάση μπορείς να μειώσεις σημαντικά το κοιλιακό λίπος και το λίπος των ποδιών και να χάσεις πόντους από την περιφέρεια της μέσης.
Θες να χάσεις εύκολα λίπος; Με αυτές τις 10 τροφές θα μπεις στο πιο στενό σου φόρεμα!
Πέρα από λόγους αισθητικής η μείωση του κοιλιακού λίπους είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς συνδέεται με το μεταβολικό σύνδρομο, έναν συνδυασμό διαβήτη, υψηλής πίεσης, παχυσαρκίας και καρδιακής νόσο.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Ο πιο σκοτεινός χειμώνας της δυτικής Ευρώπης

Έναν από τους πιο σκοτεινούς χειμώνες της ιστορίας τους βιώνουν πολλές χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης καθώς ασυνήθιστα μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν «εξαφανίσει» τον ήλιο
Ολόκληρο τον Δεκέμβριο του 2017, οι κάτοικοι των Βρυξελλών είδαν τον ήλιο για μόλις 10 ώρες και 31 λεπτά, ενώ οι κάτοικοι της Λιλ στην Βόρεια Γαλλία είχαν μόλις ηλιοφάνεια μόλις 2 ώρες και 41 λεπτά από την 1η Ιανουαρίου του 2018.
Η τοπική εφημερίδα της Λιλ «La Voix du Nord»στο πρωτοσέλιδο της περασμένης Κυριακής αναρωτιόταν αν «πέθανε ο ήλιος», ενώ στο κυρίως άρθρο της «σήμανε» συναγερμό καθώς όπως έγραφε χαρακτηριστικά «το αστέρι αγνοείται από τον ουρανό και κανείς δεν το έχει εδώ και πολλές ημέρες».
Στο Βέλγιο το Βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο έχει χαρακτηρίσει τον Δεκέμβριο του 2017 ως «τον δεύτερο πιο σκοτεινό μήνα από το 1887», όταν και άρχισαν οι πρώτες επίσημες καταγραφές με την ηλιοφάνεια να έχει καταμετρηθεί σε 10 ώρες και 31 λεπτά, ενώ το 1934 ο ήλιος είχε εμφανιστεί μόλις 9,3 ώρες.
Σύμφωνα με το Météo France το πλέον παράξενο γεγονός καταγράφεται στην πόλη Λιλ όπου από την 1η ως την 13η Ιανουρίου οι κάτοικοι είδαν τον ήλιο μόλις για 2 ώρες και 41 λεπτά, ενώ οι συνηθισμένες ώρες ηλιοφάνειας για αυτήν την περίοδο αγγίζουν ακόμα και τις 61.
Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην πόλη Ρουέν  της Νορμανδίας όπου οι κάτοικοι είδαν τον ήλιο για 2,5 μόλις ώρες το πρώτο μισό του Ιανουαρίου, ενώ η κανονική διάρκεια ηλιοφάνειας είναι άνω των 27 ωρών.
Ωστόσο οι κάτοικοι της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης μπορούν να αισθάνονται τυχεροί αν συγκριθούν με τους Μοσχοβίτες, καθώς οι κάτοικοι της ρωσικής πρωτεύουσας είδαν τον ήλιο μόλις για 6 λεπτά (!) ολόκληρο τον Δεκέμβριο του 2016.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Χειμωνιάτικες μέρες προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου ! Έρχονται «κατεβασιές» ψυχρών αερίων μαζών πολικής προέλευσης

Χειμωνιάτικες μέρες προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου που παρουσιάζει τον καιρό στην κρατική τηλεόραση.

Όπως έγραψε στο facebook ο Σάκης Αρναούτογλου « έχουμε μπροστά μας και τον Φλεβάρη αλλά και τον Μάρτη όπου ο χειμώνας δεν διστάζει να κάνει αισθητή την παρουσία του αλλά δεν λείπουν και οι ημέρες που μας προετοιμάζουν στην μετάβαση προς την άνοιξη».
Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου: «Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν και συγκρίνουμε ημιζωνικές κυκλοφορίες πάνω από την Ευρώπη (σαν κι αυτή που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες) 7 στις 10 φορές (και μετά από ένα περίπου δεκαήμερο) ακολουθούν «κατεβασιές» ψυχρών αερίων μαζών πολικής προέλευσης σε μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου αλλά και στη χώρα μας.
Δεν θα με εξέπληττε λοιπόν χοντρικά κυρίως προς τα τέλη του μήνα (Γενάρη) έως και τις αρχές του επόμενου (Φλεβάρη) να βιώσουμε κι εμείς κάποια στιγμή πραγματικά χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες εναρμονισμένες με το ημερολόγιο».
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Το πιο ακριβό «συμβόλαιο θανάτου» στην Ελλάδα έγραφε, «Βασίλης Στεφανάκος»

Το όνομα Βασίλης Στεφανάκος αναφέρονταν πάνω στο πλέον ακριβό συμβόλαιο θανάτου της τελευταίας εικοσαετίας!
Το πλέον ακριβοπληρωμένο “συμβόλαιο θανάτου” της τελευταίας 20ετίας στο χώρο της νύχτας, είναι αυτό που «έγραφε» πάνω το εξής όνομα: Βασίλης Στεφανάκος. Αυτό προκύπτει από τους αξιωματικούς της Ασφάλειας που έχουν αναλάβει τις έρευνες για την εξιχνίαση της μαφιόζικης δολοφονίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το “συμβόλαιο” που υπογράφηκε σε βάρος της ζωής του απόλυτου “Άρχοντα της πόλης”, ενδέχεται να ξεπέρασε τις 150.000 ευρώ. Τόσο για τις παρακολουθήσεις και την προεργασία, όσο και για την εκτέλεση.Στο μεταξύ για την εξέλιξη των ερευνών, ζωηρό ενδιαφέρον έχει δείξει και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Κι αυτό εξαιτίας της δεδομένης επαφής που είχε αναπτύξει μέσα στης φυλακές ο Βασίλης Στεφανάκος, με έγκλειστα μέλη ενόπλων οργανώσεων. Αλλά και με δεδομένη την φιλολογία διαρροών που είχε διανθίσει αυτή την “σχέση”.
Μάλιστα και σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την Αντιτρομοκρατική έχει ζητηθεί ενημέρωση για την εξέλιξη των ερευνών. Τις οποίες έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.
Στο μεταξύ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, τα τελευταία 24ωρα ακολουθούν την μέθοδο της αφαίρεσης. Έχουν κρατήσει κατάλογο με τα πρόσωπα που σχετίζονται με την νύχτα και την παρανομία. Άτομα τα οποία έδωσαν το παρών στον τόπο εκτέλεσης του Βασίλη Στεφανάκου, σε ένα ιδιότυπο προσκύνημα της σωρού του απόλυτου “άρχοντα της πόλης”. Δείχνοντας έτσι το σεβασμό προς το πρόσωπό του.Οι Αξιωματικοί της Ασφάλειας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε αυτόν τον κατάλογο των ατόμων που έδωσαν την παρουσία τους, έβαλαν δίπλα έναν… άλλο κατάλογο. Αυτόν με τις «ηχηρές απουσίες» από το σημείο της εκτέλεσης του Βασίλη Στεφανάκου.
“….Από εκεί πέρασε όλη η νύχτα. Ωστόσο το πλέον σημαντικό, ακόμα και για την εξαγωγή συμπερασμάτων, είναι οι ηχηρές απουσίες από το τόπο του εγκλήματος”, λέει με νόημα στo newsit.gr, αστυνομικός που έχει γνώση των ερευνών.
Πάντως στην Ασφάλεια περιμένουν με αγωνία την αντίδραση των ανθρώπων που κινούνταν στο κύκλο του 58χρονου πρώην βαρυποινίτη. Φοβούνται πως αυτή η μαφιόζικη εκτέλεση θα ανοίξει έναν μεγάλο κύκλο αίματος και ξεκαθαρίσματος στο χώρο της νύχτας και της παρανομίας.
Μάλιστα, εκτιμούν πως η πρώτη αντίδραση είναι αυτή που θα δείξει και το κύκλο των υπόπτων, για την δολοφονία του Στεφανάκου. Καθώς οι άνθρωποι της νύχτας ξέρουν πολλά και λένε λίγα.
  • «Σαρώνουν» τις κάμερες
Στο μεταξύ οι αστυνομικοί συλλέγουν από την Λεωφόρο Αθηνών, τόσο από κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας, όσο και από καταστήματα και επιχειρήσεις βιντεοληπτικό υλικό. Ακόμα και των προηγούμενων της δολοφονίας ημερών. Κι αυτό προκειμένου να παρατηρήσουν εάν υπήρχε έστω και προσεκτική παρακολούθηση των κινήσεων του Βασίλη Στεφανάκου.
Ίσως κάποια από αυτές τις κάμερες να έχει καταγράψει ύποπτες κινήσεις κατά τις μετακινήσεις του Στεφανάκου. Στην περίπτωση που φθάσει στα χέρια των Αρχών έναν τέτοιο σημαντικό υλικό, τότε θα έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ένα καθοριστικό βήμα στις έρευνες για την εξιχνίαση του πλέον ακριβοπληρωμένου “συμβολαίου θανάτου” της τελευταίας 20ετιας, στην ελληνική νύχτα.


 newsit.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

«Λόλα, να μια απάτη» !!! Χυδαία εξαπάτηση παιδιών από την κυβέρνηση, με βίντεο προπαγάνδας!

Η ελληνική κυβέρνηση, η μόνη από το 2011 που επί δύο χρόνια δεν απορρόφησε από ανικανότητα ούτε σεντ από τα ΜΟΝΙΜΑ ευρωπαϊκά προγράμματα σίτισης και δωρεάν παροχής φρούτων, λαχανικών, γάλατος στα σχολεία, κυκλοφορεί προπαγανδιστικό βίντεο (YouTube και TV) που απευθύνεται σε παιδιά (!), όπου διαφημίζει την παροχή γευμάτων φέτος σε δημοτικά σχολεία, εξαπατώντας τα και με τα στοιχεία του και με τη φωνή του κ. Τσίπρα που τη συνοδεύει και με το εθνόσημο στο τέλος!
Το βίντεο, που παίζεται παντού με το ευφάνταστο κλόπιράϊτ μότο «Λόλα, να ένα γεύμα», παρουσιάζει, με τη γνωστή συγκινησιακή χροιά κάθε προπαγάνδας, τη διανομή 130.000 δωρεάν γευμάτων σε δημοτικά σχολεία σαν προσφορά αλληλεγγύης της ίδιας (!) με τον επίλογο να σφραγίζει αυτό το ψέμα από τη φωνή του πρωθυπουργού που αποφαίνεται «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη»!
Μόνο που ο πρωθυπουργός δεν μας εξηγεί τι ακριβώς ήταν δίκαιο!
1. Ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το 2007 σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι πρόγραμμα της κυβέρνησης όπως
αφήνει να εννοηθεί το βίντεο - απάτη, και οι ελληνικές κυβερνήσεις το απορρόφησαν ανελλιπώς στο 100% από το 2007 ως το 2014, με μοναδική εξαίρεση την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που το έχασε για το 2015 και για το 2016- 2017;!!
2. Ότι τα γεύματα αυτά, που αποτελούνται κυρίως από φρούτα, γάλα και λαχανικά εφαρμόζονται από την ΕΕ για την προαγωγή των υγιεινών συνθηκών διατροφής στα παιδιά, ενώ το βίντεο της κυβέρνησης το παρουσιάζει σαν αποκλειστικά δικό της νοιάξιμο απέναντι στη φτώχεια που έφεραν τα μνημόνια των Ευρωπαίων;!!
3. Ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κάθε χρόνο με 4.800.000 ευρώ, από τα οποία το 81% είναι ευρωπαϊκά κονδύλια και μόνο το 18% είναι ελληνικά κονδύλια, ενώ στο κυβερνητικό βίντεο δε γίνεται κουβέντα και αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι όλο από χρηματοδότηση της κυβέρνησης;
4. Ότι η μόνη κυβέρνηση που σταμάτησε την εφαρμογή και άφησε τα σχολεία ξεκρέμαστα από αυτά τα γεύματα ήταν των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, το 2015 - 17 γιατί από ασχετοσύνη, αργούς ρυθμούς και ασυνεννοησία δεν πρόλαβε να εφαρμόσει τις οδηγίες για την προμήθεια των προϊόντων από παραγωγούς και έχασε τις προθεσμίες για δυό συνεχόμενες χρονιές;
5. Ότι η Κομισιόν μέσω euractiv.com είχε ειδοποιήσει την ελληνική κυβέρνηση πως το πρόγραμμα χάθηκε επειδή δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά στο αντίστοιχο κάλεσμά της για το 2015-17 και ειδοποιούσε για να μη χαθεί και το επόμενο;
6. Ότι η κυβέρνηση ματαίωσε τον διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια οπωροκηπευτικών το 2015 με τη δικιολογία ότι δεν προλάβαινε την υλοποίηση του έργου μέχρι το τέλος του σχολικού έτους;!!
7. Ότι η αντιπολίτευση, μετά τη ματαίωση του προγράμματος του 2015 είχε ειδοποιήσει εγκαίρως την κυβέρνηση με ερώτηση 46 βουλευτών, ώστε να μη χαθεί και το επόμενο;;!!
8. Ότι παρ όλο που η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για το 2016 είχε εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2016, οι διακηρύξεις για το πρόγραμμα δημοσιεύτηκαν τον… Φεβρουάριο του 2017, με προθεσμία υποβολής προτάσεων στις 17 Μαρτίου του 2017;;Με αποτέλεσμα να χαθεί εκείνη η χρονιά;;!! 9. Ότι η Ελλάδα ήταν η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΧΩΡΑ που δεν απορρόφησε τα ευρωπαϊκά αυτά κονδύλια το 2015 και 2016-17, τη στιγμή που είναι η πλέον δοκιμαζόμενη από την κρίση σε όλη την Ευρώπη;; Μετά από όλα αυτά, η κυβέρνηση αυτή, η μοναδική που έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια για δύο (2) χρόνια τη χρηματοδοτούμενη αυτή σίτιση στα σχολεία, που ενισχύει και τους Έλληνες προμηθευτές παραγωγούς, έχει το θράσος να πουλάει αλληλεγγύη και νοιάξιμο. Και να προπαγανδίζει κι όλας την ευρωπαϊκή εργασία για δική της! Γυρίζοντας ένα βίντεο με παιδιά, για παιδιά, χρησιμοποιώντας τα παιδιά για να κάνει κυβερνητική προπαγάνδα με διαστρεβλωμένα και κρυμμένα στοιχεία! Αφήνω για το τέλος την αθλιότητα του βίντεο που τελειώνει με το εθνόσημα, κάτω από το οποίο δεν υπάρχει η φράση του εθνόσημου «Ελληνική Δημοκρατία» που το συνοδεύει, αλλά η φράση «Ελληνική Κυβέρνηση»! Και για όποιο παιδί δεν κατάλαβε, προηγείται η φωνή του πρωθυπουργού, που λέει με στόμφο «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη»! Μπορεί κανείς να καταλάβει τη χυδαιότητα να ξεγελάει κανείς τους ψηφοφόρους με όλα τα μέσα που διαθέτει. Αλλά, παιδιά του δημοτικού πρώτη φορά διανοήθηκε άρρωστος εγκέφαλος να βάλει στο προπαγανδιστικό παιχνίδι! 
Αν ήθελε κανείς να παίξει μ αυτή την αθλιότητα θα παρέφραζε το ευφυολόγημα και θα τιτλοφορούσε το αισχρό βίντεο «Λόλα, να μια απάτη». 
Αλλά, με τα παιδιά δεν παίζουμε. 
Ήταν άθλιο και έγινε πράξη. 
Έτσι κ. πρωθυπουργέ;
  Γ. Παπαδόπουλος - Τετράδης
liberal.gr
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Έλληνας ψαράς: Δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι να πλησιάζουμε τα Ίμια

Την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι Έλληνες ψαράδες στην περιοχή των Ιμίων περιέγραψε μιλώντας στην τηλεόραση του «Alpha», ο πρόεδρος της Ένωσης Αλιέων Καλύμνου «Ποσειδών», κύριος Κώστας Σαρούκος.
Σύμφωνα με τον κ. Σαρούκο, η κατάσταση, κάθε χρόνο είναι και χειρότερη και οι Τούρκοι πιο προκλητικοί.
«Δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι να πλησιάζουμε τα Ίμια. Μας απειλούν να μας βουλιάξουν. Έρχονται με μεγάλες ταχύτητες. Έχουμε και περιστατικά με πυροβολισμούς. Τα νησιά μας έχουν μείνει απροστάτευτα», καταγγέλλει.

Μέχρι πέρσι, όπως είπε τα Ελληνικά ψαράδικα συνόδευαν σκάφη του λιμενικού. Αυτό έχει σταματήσει, σύμφωνα με τον κ. Σαρούκο. 

«Τους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί η τουρκική παρουσία στα Ίμια. Ζητάμε βοήθεια, θέλουμε περιπολίες από ελληνικά πλοία. Δεν μπορούμε να ψαρέψουμε», αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Αλιέων Καλύμνου «Ποσειδών».
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Νέος θάνατος στη βιομηχανία του πορνό: Πέθανε η 23χρονη Olivia Lua

Ακόμη ένας θάνατος νεαρής γυναίκας συγκλονίζει τη «βιομηχανία» του πορνό .

Νεκρή η 23χρονη Olivia Lua, η οποία που είναι η πέμπτη κατά σειρά πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών που χάνει τη ζωή της τους τελευταίους τρεις μήνες
Μετά τον θάνατο της Yurizan Beltran από ναρκωτικά, την αυτοκτονία της August Ames, το θάνατο της Shyla Stylez και τον αδιευκρίνιστο θάνατο της Olivia Nova, άλλη μία πορνοστάρ βρέθηκε νεκρή.
Ο θάνατος της νεαρής πρωταγωνίστριας αισθησιακών ταινιών κοινοποιήθηκε από την εταιρεία παραγωγής ερωτικού περιεχομένου, LA Direct Models και σύμφωνα με αυτή, η ίδια πέθανε ενώ βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης.
Το LA Direct Models, δήλωσε:
«Πολύ μεγάλος ντόρος έχει γίνει πρόσφατα σχετικά με τον αριθμό των πορνοστάρ που έχει πεθάνει το τελευταίο έτος και με μεγάλη θλίψη πρέπει να σας
ενημερώσουμε ότι ο κατάλογος έχει μεγαλώσει περισσότερο», συμπληρώνοντας:
«Μάθαμε σήμερα ότι η Olivia Lua πέθανε το πρωί – ευχόμαστε να αναπαυθεί εν ειρήνη».
Η εταιρεία πρόσθεσε, επίσης, ότι η νεαρή γυναίκα αντιμετώπιζε «μερικές προσωπικές προκλήσεις», πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε δουλέψει τους τελευταίους μήνες.
Η ίδια ανέφερε: «Η Olivia δεν ήταν διαθέσιμη για δουλειά από τις αρχές του Οκτωβρίου του περασμένου έτους, καθώς είχε να αντιμετωπίσει μερικές προσωπικές προκλήσεις που την ανάγκασαν να εισαχθεί σε κλινική αποτοξίνωσης για σχεδόν τρεις μήνες», καταλήγοντας:
«Ήταν έξω για περίπου ένα μήνα και ήλπιζε να επιστρέψει στη δουλειά της στην αρχή αυτού του χρόνου».
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου